Koncernledning VBG Group


Anders Birgersson, född 1958
VD och koncernchef
Anställd sedan 2001
Civilingenjör, har tidigare varit verksam
inom ABB, SKF och ESAB.
Antal aktier: 500 Claes Wedin, född 1956
Finansdirektör 
Anställd sedan 1997
Civilekonom, har tidigare varit verksam inom
Union Carbide, Volvo Aero och MAN Roland. 
Antal aktier: 500Christina Holgerson, född 1965
Direktör TQM & HR
Anställd 1986-1996 och sedan 2000
Ingenjör, har tidigare mångårig erfarenhet
från automotiveindustrin, bl a inom Brink-koncernen.Bo Hedberg, född 1957
Direktör Affärsutveckling
Anställd sedan 1996.
Civilingenjör, har tidigare varit verksam inom
Saab Automobile och Mark IV Automotive.
Antal  aktier:
1006
 

VBG Truck Equipment


Anders Erkén, född 1964
Divisionschef
Anställd sedan 2007
Civilingenjör, har tidigare varit verksam
inom ESAB och Imaje.

Edscha Trailer Systems


Per Ericson, född 1956
Divisionschef
Anställd sedan 2000
Civilingenjör, har tidigare varit verksam inom
Grimaldi Industrier, Samefagruppen och Volvo.

Ringfeder Power Transmission


Thomas Moka, född 1965
Divisionschef
Anställd sedan 2004
Civilingenjör, har tidigare varit verksam inom
Ringspann och Gerwah.