Nyckeltal

Nyckeltal    2009    
   2010      2011       2012       2013    
Nettoomsättning, MSEK   829,0  1021,3  1181,1  1104,8   1171,4
Resultat efter finansnetto , MSEK   -30,7     82,4   130,9    94,7    151,7
Resultat efter skatt, MSEK   -21,2     55,7    94,5    69,8    112,5
Avkastning på sysselsatt kapital, %          -3,1       8,7      18,6    12,4     18,5
Soliditet, %    54,4     58,2    64,7    61,5     68,8
Medeltal anställda     445      432     477    518      518