Nyckeltal

Nyckeltal    2010      2011       2012      2013         2014   
Nettoomsättning, MSEK  1021,3  1181,1  1104,8   1171,4  1186,8
Resultat efter finansnetto , MSEK     82,4   130,9    94,7    151,7   112,7
Resultat efter skatt, MSEK     55,7    94,5    69,8    112,5    78,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %            8,7      18,6    12,4     18,5    12,5
Soliditet, %     58,2    64,7    61,5     68,8    67,6
Medeltal anställda      432     477    518      518     559