Nyckeltal

Nyckeltal   2011        2012         2013       2014        2015   
Nettoomsättning, MSEK  1 181,1  1 104,8   1 171,4  1 186,8 1 315,3
Resultat efter finansnetto , MSEK   130,9    94,7    151,7   112,7   134,5
Resultat efter skatt, MSEK    94,5    69,8    112,5    78,9    95,5
Avkastning på sysselsatt kapital, %         18,6    12,4     18,5    12,5    13,0
Soliditet, %    64,7    61,5     68,8    67,6    69,2
Medeltal anställda     477    518      518     559    636