Ett långsiktigt samhällsansvar


VBG Group i samhället
VBG Group har ett brett engagemang i samhällsfrågor, där bland annat trafiksäkerhet fungerar som en drivkraft vid utvecklingen av nya produkter inom divisionerna VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems. Divisionernas produkter ökar effektiviteten inom transportsektorn och därmed begränsas miljöpåverkan i samhället. Via divisionen Ringfeder Power Transmission levererar koncernen viktiga komponenter till vindkraftindustrin som en del i utvecklingen mot mer miljövänlig energiproduktion.

Säkerhet som drivkraft
Ända sedan starten 1951 har trafiksäkerhet, som ett resultat av grundaren Herman Kreftings stora engagemang och intresse för ämnet, varit en hörnsten i koncernens verksamhet. Det är en drivkraft i utvecklingen av nya produkter och en viktig länk i det systemtänkande, som präglar VBG Groups innovativa utvecklingsarbete, från idé till färdig produkt.

Stiftelse för allergi- och astmaforskning
Företag och organisationer förväntas idag ta ett allt större samhällsansvar i det samhälle och den miljö de verkar. Inom VBG Group är det ingen ny tanke. Redan på 1970- och 80-talet beslöt Herman Krefting, i syfte att säkra företagets fortbestånd och trygga medarbetarnas anställningar, att fördela en större del av ägandet på tre stiftelser.

Herman Krefting var astmatiker, något som förklarar att en av ägarstiftelserna är Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. Stiftelsen, som bland annat finansierar professurer inom allergi- och astmaforskning har hittills delat ut över 103 MSEK till forskningsändamål.