VBG Group i korthet

VBG Group är en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner - VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems and Ringfeder Power Transmission - med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken.  VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm.

 

Nyckeltal

 

     2009

       2010

      2011   

    2012   

   2013

           
Nettoomsättning, MSEK       829,0       1021,3      1181,1   1104,8  1 171,4
Resultat efter finansnetto  MSEK       -30,7          82,4       130,9     94,2    151,7
Resultat efter skatt, MSEK       -21,2          55,7        94,5     69,4    112,5
Avkastning på sysselsatt kapital %             -3,1           8,7        18,6     12,5     18,5
Soliditet, %       54,4         58,2        64,7     64,1     68,8
Medeltal anställda        445          432         477     518     518