VBG Group i korthet

VBG Group är en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner - VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems and Ringfeder Power Transmission - med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken.  VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm.

 

Nyckeltal

 

     2008

      2009

      2010

      2011     

  2012

           
Nettoomsättning, MSEK      1376,7       829,0       1021,3      1181,1 1104,8
Resultat efter finansnetto  MSEK        108,6       -30,7          82,4       130,9   94,2
Resultat efter skatt, MSEK         73,1       -21,2          55,7        94,5   69,4
Avkastning på sysselsatt kapital %              16,1        -3,1           8,7        18,6   12,5
Soliditet, %         56,0       54,4         58,2        64,7   64,1
Medeltal anställda          432        445          432         477   518