VBG Group i korthet

VBG Group är en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner - VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems and Ringfeder Power Transmission - med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken.  VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

 

Nyckeltal

 

       2010

      2011   

    2012   

   2013

     2014    

                        
Nettoomsättning, MSEK       1 021,3      1 181,1   1 104,8  1 171,4     1 186,8
Resultat efter finansnetto  MSEK          82,4       130,9     94,2    151,7      112,7
Resultat efter skatt, MSEK          55,7        94,5     69,4    112,5       78,9
Avkastning på sysselsatt kapital %                8,7        18,6     12,5     18,5       12,5
Soliditet, %         58,2        64,7     64,1     68,8       67,6
Medeltal anställda          432         477     518     518        559