VBG Group i korthet

VBG Group är en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien, Brasilien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken.  VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

 

Nyckeltal

 

      2011   

    2012   

   2013

     2014  

    2015

                        
Nettoomsättning, MSEK      1 181,1   1 104,8  1 171,4     1 186,8    1 315,3
Resultat efter finansnetto  MSEK       130,9     94,2    151,7      112,7      134,5
Resultat efter skatt, MSEK        94,5     69,4    112,5       78,9       95,5
Avkastning på sysselsatt kapital %          18,6     12,5     18,5       12,5       13,0
Soliditet, %        64,7     64,1     68,8       67,6       69,2
Medeltal anställda         477     518     518        559        636