Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kommande händelser

24
aug

Q2 jan-jun 2016, kl 11.30

20
okt

Q3 jan-sep 2016