Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

24
apr

Q1 jan-mar 2019 kl. 15.00

24
apr

Årsstämma 2019 kl. 17.00

20
aug

Q2 jan-jun 2019