Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

22
okt

Q3 jan-sep 2019

20
feb

Q4 jan-dec 2019

28
apr

Q1 jan-mar 2020