Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

20
feb

Q4 jan-dec 2017

25
apr

Q1 jan-mar 2018

25
apr

Årsstämma 2018