Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

27
apr

Q1 jan-mar 2017, kl.15.00

27
apr

Årsstämma 2017

22
aug

Q2 jan-jun 2017