Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kommande händelser

24
aug

Q2 Delårsrapport jan-jun 2016

20
okt

Q3 Delårsrapport jan-sep 2016