Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

26
okt

Q3 jan-sep 2017, kl 14.00

20
feb

Q4 jan-dec 2017

25
apr

Q1 jan-mar 2018