Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

24
apr

Q1 jan-mar 2019

24
apr

Årsstämma 2019

20
aug

Q2 jan-jun 2019