Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

28
feb

Q4 jan-dec 2016

27
apr

Q1 jan-mar 2017

27
apr

Årsstämma 2017