Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

25
apr

Q1 jan-mar 2018 kl. 15.00

25
apr

Årsstämma 2018, kl. 17.00

21
aug

Q2 jan-jun 2018