Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

22
aug

Q2 jan-jun 2017, kl 13.00

26
okt

Q3 jan-sep 2017

20
feb

Q4 jan-dec 2017