Logo for VBG group
en

|

sv

Karriär

VBG Group är en intressant och utvecklande arbetsplats. Vår mission är att göra skillnad genom att skapa framtidens produkter och tjänster som skapar ett säkrare samhälle. Alla våra medarbetare är högst delaktiga i den utvecklingen.

 

Att arbeta inom VBG Group är en möjlighet att göra skillnad. Alla medarbetare, oavsett roll, bidrar till det slutliga resultatet. VBG Group kännetecknas av en stark och jordnära företagskultur, där man som medarbetare ska känna sig uppskattad samtidigt som man förväntas ta ansvar för sitt eget bidrag till verksamhetens utveckling. Vår starka företagskultur sammanfattas i de gemensamma värderingar som vi kallar Keystones. Keystones talar om hur vi vill vara och agera gentemot varandra och vår omvärld. Kulturen återspeglas även i vår uppförandekod, Code of Conduct. Tillsammans utgör Keystones och Code of Conduct en kompass i såväl strategiska beslut som i det dagliga arbetet. 

 

En trygg arbetsplats

VBG Groups huvudägare utgörs av tre stiftelser som startades av koncernens grundare Herman Krefting, vilket innebär att koncernen har långsiktiga och stabila ägare. Det gör i sin tur oss till en långsiktig och stabil arbetsgivare, som värnar om att skapa och behålla varaktiga arbetstillfällen. En trygg arbetsplats, helt enkelt.

employees

En global och utvecklande arbetsplats

Med cirka 1 800 medarbetare i 14 länder runt om i världen är VBG Group också en global arbetsplats. Möjligheterna att arbeta över hela världen är stora, liksom möjligheterna till att göra karriär inom koncernen. För den som är nyfiken finns även stora möjligheter att bredda sig och testa på ett annat yrke utan att lämna VBG Group. Vi har inom koncernen allt från utveckling, konstruktion och produktion till ekonomi, marknad och IT – och en mångfald av roller inom alla dessa områden. Utvecklingsingenjör, CNC-operatör, kundmottagare och IT-tekniker är bara några exempel.

 

Kompetensutveckling en del av identiteten

En viktig del i att vara en utvecklande arbetsplats är även att skapa möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Det ligger i VBG Groups identitet att uppmuntra och skapa möjligheter för alla medarbetare att vidareutbilda sig. Varje division ansvarar för att ombesörja den interna kompetensutvecklingen.

 

De utbildningsprogram som genomförs i koncernen är både behovs- och individstyrda och VBG Group genomför dessutom vissa större breddutbildningar med deltagare från alla divisioner.

 

Inom VBG Group Academy bedriver vi utbildningar inom prioriterade områden för koncern- och divisionsledningar samt högre chefer. Sedan 2010 har VBG Group anlitat KTH Executive School och Chalmers Professional Education som leverantörer av chefsutbildningar inom koncernen. Utbildningarna omfattar bland annat Industrial Management, R&D Management, Production Management samt Lean.

Christina Holgerson

EVP, Corporate Responsibility & Group HR

+46521277703

Skicka e-post

Läs mer

  • Våra Keystones
  • Vår Code of Conduct
  • Om VBG Group