Logo for VBG group
en

|

sv

Möt våra medarbetare

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom VBG Group. 

Dana-Cervinka

Dana Cerevinka

”I och med att jag arbetar i en internationell miljö får jag möjlighet att träna mina språkkunskaper, och det är en av de saker jag verkligen gillar.”

 

Yrkesbefattning

Kundservice/Export, Ringfeder Power Transmission

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

Jag är kontaktperson för både dotterföretag och kunder per mejl och telefon. I mitt arbete ingår att ta hand om förfrågningar, orderhantering, samordning av leveranser samt att ta fram exportdokument.

 

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Att jag har ett antal olika intressanta arbetsuppgifter och ansvarsområden, och även många kundkontakter. I och med att jag arbetar i en internationell miljö får jag möjlighet att träna mina språkkunskaper, och det är en av de saker jag verkligen gillar. Jag känner också att teamet jag jobbar med fungerar väldigt bra ihop – vi är ett utmärkt team!

 

Hur är Ringfeder Power Transmission som arbetsplats?

När man jobbar med kundservice är varje dag en ny utmaning, eftersom vi sköter ett antal olika arbetsuppgifter och måste hitta lösningar för att göra kunderna nöjda. Det kan handla om att hitta alternativa lösningar. Ibland måste aktiviteterna inom hela värdekedjan vara mycket flexibla för att tillgodose kundernas krav för vissa applikationer. Det innebär att vi måste arbeta tvärfunktionellt.

 

Jag tycker också att våra produkter är mycket intressanta. De är kopplade till olika industrisektorer, och det breda urvalet (gruvindustrin, transportindustrin, jordbävningsskydd, osv.) ger möjlighet att samla på sig många erfarenheter och ett stort kunnande, som är en bonus för dig som anställd.

 

Ringfeder Power Transmission är mycket flexibla i fråga om arbetstider och att ta över nya arbetsuppgifter. När nya lagar träder i kraft, till exempel, får medarbetarna efter behov ändra sina arbetsuppgifter efter nya standarder och krav. Sammantaget tycker jag att det skapar en väldigt bra laganda inom Ringfeder Power Transmission.

Sonia Buffa

Sonia Buffa

“Jag är Mobile Climate Controls ansikte utåt och kundens röst in till organisationen.”

 

Position
Key Account Manager, Mobile Climate Control

Hur är det att arbeta vanlig dag på MCC?

När man arbetar med försäljning finns inga "vanliga dagar" eftersom varje dag är annorlunda. Målet är att öka försäljningen och lönsamheten! För att göra detta består mina dagar av att kontakta nya kunder, men framför allt att ta vara på möjligheter för befintliga kunder. Detta inkluderar projektplanering och arbete med alla avdelningar för att säkerställa att kunderna är nöjda med MCC. Det innebär kundplatsbesök, dagliga möten internt och externt samt att vara i ständig kommunikation med våra kunder.

 

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Det roligaste med det jag gör är att träffa våra kunder ansikte mot ansikte. Detta gör att jag kan berätta för dem om MCC och varför de ska välja oss framför konkurrenterna. Dessutom tycker jag om sifferaspekten av mitt arbete, detta skulle inkludera RFQ-processen och att arbeta med kunderna för att säkra projekten. Det ger mig en känsla av prestation att veta att jag är en del i ett projekt där alla teammedlemmar bryr sig lika mycket som jag om kundanpassade klimatsystem.

 

Hur är MCC som arbetsplats?

MCC uppmuntrar sina medarbetare att investera i sig själva i att gå kurser och lära sig mer för att förbättra sig själv. Detta tillför värde till arbetsplatsen och gör att vi också kan lära av varandra. Vi är som en familj som arbetar tillsammans för att uppnå samma mål. Vi är en "work to live" snarare än en "live to work"-atmosfär, vilket jag uppskattar eftersom det finns en kultur för balans mellan arbete och privatliv.

 

 

Sawan Singh

Sawan Singh

"Som kvalitetstekniker spelar jag en viktig roll för att säkerställa att produkten vi byggt uppfyller industristandarder och våra kunders förväntningar."

 

Position

Quality Technician, Mobile Climate Control

Vilka är dina arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet.

Jag hade förmånen att börja min resa på MCC som praktikant i tillverkningsteknik under 12 månader, där jag fick värdefulla insikter i rollen som tillverkningsingenjörer, skaffade mig praktisk erfarenhet av kalibreringsprocessen och samarbetade med teammedlemmar för att spara pengar och arbeta med ständiga förbättringar.

 

Efter examen från college gick jag ivrigt tillbaka till MCC som kvalitetstekniker. På en daglig basis är ett av mitt primära ansvar att övervaka MCC-kalibreringsprogrammet. Detta innebär noggrann analys av detaljer eftersom jag säkerställer att alla mätanordningar som används i produktion och testning, såsom tryckmätare, temperatursensorer, momentnycklar och DC-strömförsörjning, är kalibrerade noggrant.

 

Jag ser till att omkalibrering sker enligt fastställd rutin, i enlighet med företagets standarder och bästa praxis. Dessutom får jag möjlighet att samarbeta med andra avdelningar både i produktutveckling och i våra pilotkörningar. Genom denna typ av samarbeten främjas en kultur av ständiga förbättringar och det hjälper oss att leverera exceptionella produkter till våra kunder.

 

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Jag har tillfredsställelsen att veta att mitt arbete direkt hjälper till att förbättra kvaliteten på våra produkter. Jag trivs med att min roll är samarbetar med många och att jag får arbeta nära produktion, ingenjörsteam och leverantörer.

 

Hur är Mobile Climate Control som arbetsplats?

MCC är en fantastisk plats att arbeta på, alla kamrater och chefer är alltid redo att stödja och hjälpa dig att växa i din roll. MCC har en kultur med öppet sinne där nya idéer alltid är välkomna. Det är en fantastisk känsla att vara en del av en sådan exceptionell organisation.

Mikael Freiholtz

Michael Freiholtz

”Det blir många möten med olika arbetskamrater där vi diskuterar nya lösningar till nya produkter.”

 

Yrkesbefattning

Produktionstekniker för måleriet, VBG Truck Equipment

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

En vanlig dag på jobbet för mig handlar om att se till att måleriprocessen fungerar som den ska. Det kan innebära att jag tar fram instruktioner för hur de målade produkterna ska hängas vid målningen samt hur de ska plockas och packas, så att mina arbetskamrater har detta som underlag när de gör sitt arbete.

 

Jag gör också ritningar för olika delar som behövs i måleriprocessen, exempelvis hängare till nya produkter. I samarbete med en av våra leverantörer tar jag också fram maskeringar för alla nya produkter. Maskeringar används för att täcka vissa delar av en produkt under målningen, så att dessa inte blir målade. Jag ser också till att vi har de kemikalier som behövs för att kunna driva våra färgbad, så att det inte blir stopp i måleriprocessen.

 

Det blir också många möten med olika arbetskamrater, exempelvis konstruktörer, operatörer och kvalitetstekniker. Vi diskuterar bland annat nya lösningar till nya produkter eller om problem som uppstått i den befintliga måleriprocessen och hur vi ska lösa dessa. När vi jobbar med avvikelser som har drabbat en kund är det extra viktigt att den förbättring vi gör, garanterar att problemet inte uppstår igen.

 

I min roll ingår också att arbeta med att komma på lösningar till förbättringar på arbetsplatsen och att följa upp 5S, som är en lean-metod för att skapa goda vanor och ordning och reda på arbetsplatsen.

 

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Måleriprocessen är så stor och man blir aldrig fullärd. Jag får nya utmaningar och jag lär mig något nytt varje dag. Det gillar jag med det här jobbet. På senare tid har jag exempelvis fått gå utbildningar i CAD för att kunna göra ritningar till bland annat olika leverantörer. Jag tycker också att det är roligt att få jobba med så många olika typer av människor.  

 

Hur är VBG Truck Equipment som arbetsplats?

Jag har jobbat på många arbetsplatser innan, men här har jag jobbat i mer än tio år och jag trivs verkligen. Vi har ett öppet arbetsklimat och i diskussioner är alla frågor välkomna.

Läs mer

  • Våra Keystones
  • Vår Code of Conduct
  • Om VBG Group