Logo for VBG group
en

|

sv

Pressmeddelanden

2023

 • 2023-09-28 Icke-regulatorisk
  VBG Group lanserar ny webbplats
 • 2023-09-13 Regulatorisk
  VBG Group ingår avtal om att förvärva Rathi Transpower Pvt. Limited
 • 2023-07-20 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2023
 • 2023-04-27 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2023
 • 2023-04-27 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 27 april 2023
 • 2023-03-30 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022
 • 2023-03-24 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
 • 2023-02-21 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2022
 • 2023-02-01 Icke-regulatorisk
  Mobile Climate Control byter namn till Mobile Thermal Solutions
 • 2023-01-10 Icke-regulatorisk
  Eberhard Wolters ny divisionschef för Mobile Climate Control
 • 2023-01-02 Regulatorisk
  Anders Erkén ny vd och koncernchef för VBG Group

2022

 • 2022-10-26 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2022
 • 2022-10-26 Regulatorisk
  Valberedning utsedd inför VBG Groups årsstämma 2023
 • 2022-10-20 Regulatorisk
  Anders Birgersson lämnar VBG Group
 • 2022-09-09 Icke-regulatorisk
  VBG Group antar nya hållbarhetsmål
 • 2022-08-31 Regulatorisk
  VBG Group förvärvar Tüschen und Zimmermann
 • 2022-07-20 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2022
 • 2022-05-04 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 4 maj 2022
 • 2022-04-28 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2022
 • 2022-03-30 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
 • 2022-03-30 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021
 • 2022-03-18 Icke-regulatorisk
  VBG Group, ny medlem i UN Global Compact
 • 2022-02-25 Regulatorisk
  VBG Group fastställer nytt lönsamhetsmål
 • 2022-02-24 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2021

2021

 • 2021-12-27 Regulatorisk
  VBG Group förvärvar The Carlyle Johnson Machine Co., LLC
 • 2021-10-21 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2021
 • 2021-07-22 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2021
 • 2021-06-01 Icke-regulatorisk
  VBG Groups Vd och koncernchef firar 20 år på sin post
 • 2021-04-29 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2021
 • 2021-04-29 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 29 april 2021
 • 2021-04-08 Regulatorisk
  Ändrat förslag till val av ledamöter till valberedningen
 • 2021-03-31 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
 • 2021-03-31 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020
 • 2021-02-24 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2020
 • 2021-01-03 Icke-regulatorisk
  VBG Group firar 70 år

2020

 • 2020-10-22 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2020
 • 2020-07-23 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2020
 • 2020-05-19 Icke-regulatorisk
  Kreftingstiftelsen donerar 50 miljoner till Universeum
 • 2020-04-28 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2020
 • 2020-04-28 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 28 april 2020
 • 2020-04-16 Icke-regulatorisk
  VBG Group byter lokal för årsstämman med anledning av coronaviruset
 • 2020-04-16 Regulatorisk
  VBG Groups styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020
 • 2020-03-31 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 - Rättelse
 • 2020-03-30 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
 • 2020-03-30 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019
 • 2020-03-24 Regulatorisk
  VBG Group anpassar verksamheten till rådande marknadssituation
 • 2020-03-11 Regulatorisk
  VBG Group bildar ny division, Truck & Trailer Equipment
 • 2020-02-20 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2019

2019

 • 2019-10-22 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2019
 • 2019-08-20 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2019
 • 2019-06-20 Icke-regulatorisk
  Nytt bankavtal i linje med VBG Groups tillväxtplaner
 • 2019-05-20 Regulatorisk
  Clas Gunneberg lämnar sin tjänst på VBG Group
 • 2019-04-24 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2019
 • 2019-04-24 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 24 april 2019
 • 2019-03-26 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018
 • 2019-03-25 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB
 • 2019-03-15 Regulatorisk
  VBG Group förvärvar BPW:s verksamhet för dragstänger
 • 2019-02-19 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2018

2018

 • 2018-11-19 Icke-regulatorisk
  Inbjudan till investerarträff på Stora Aktiedagen i Stockholm
 • 2018-10-22 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2018
 • 2018-10-04 Icke-regulatorisk
  VBG Truck Equipment vinner betydelsefull order – bussar i New York utrustas med Onspot
 • 2018-09-27 Icke-regulatorisk
  Mobile Climate Control etablerar verksamhet i Indien
 • 2018-08-21 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2018
 • 2018-04-25 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2018
 • 2018-04-25 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 25 april 2018
 • 2018-03-28 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017
 • 2018-03-27 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
 • 2018-02-20 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2017

2017

 • 2017-12-18 Regulatorisk
  VBG Group etablerar ny koncernledning
 • 2017-10-31 Regulatorisk
  VBG Truck Equipment skriver distributionsavtal med Hyva China Mechanics
 • 2017-10-26 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2017
 • 2017-10-16 Regulatorisk
  Ny divisionschef för Edscha Trailer Systems
 • 2017-09-14 Regulatorisk
  Mobile Climate Control vinner strategiskt viktig order
 • 2017-08-22 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2017
 • 2017-04-27 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2017
 • 2017-04-27 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 27 april 2017
 • 2017-04-06 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016
 • 2017-03-28 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB
 • 2017-03-09 Regulatorisk
  VBG Group publicerar årsredovisning under vecka 14
 • 2017-02-28 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2016
 • 2017-02-28 Regulatorisk
  Förändrat antal aktier och röster i VBG Group AB (publ)
 • 2017-01-16 Regulatorisk
  Kommuniké från extra bolagsstämma i VBG Group AB (publ)

2016

 • 2016-12-12 Regulatorisk
  Kallelse till extra bolagsstämma i VBG Group AB (publ)
 • 2016-11-11 Regulatorisk
  Rättelse/förtydligande av pressmeddelande om VBG Groups förvärv av MCC
 • 2016-11-11 Regulatorisk
  VBG Group förvärvar MCC och expanderar till nya marknadssegment med goda tillväxtmöjligheter
 • 2016-10-20 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2016
 • 2016-09-30 Regulatorisk
  VBG Group fördjupar samarbetet med en av sina största kunder
 • 2016-08-24 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2016
 • 2016-05-25 Icke-regulatorisk
  VBG Group lanserar ny webbplats
 • 2016-04-26 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2016
 • 2016-04-26 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 26 april 2016
 • 2016-03-24 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG Group AB
 • 2016-02-17 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2015

2015

 • 2015-10-29 Regulatorisk
  Helene Richmond avgår som styrelseledamot i VBG Group AB
 • 2015-10-21 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2015
 • 2015-09-10 Regulatorisk
  VBG Group förvärvar ”kvalitetsbolag” i Brasilien
 • 2015-08-20 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2015
 • 2015-04-23 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2015
 • 2015-04-23 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 23 april 2015
 • 2015-03-25 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma 2015 i VBG Group AB
 • 2015-03-24 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2014
 • 2015-02-17 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2014
 • 2015-01-16 Regulatorisk
  VBG Group justerar ner goodwillvärdet för Edscha Trailer Systems

2014

 • 2014-10-22 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-september 2014
 • 2014-10-02 Icke-regulatorisk
  Stort intresse för VBG Groups nyheter på IAA-mässan
 • 2014-09-24 Icke-regulatorisk
  VBG Group lanserar nyheter på den internationella IAA-mässan
 • 2014-08-21 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-juni 2014
 • 2014-07-01 Icke-regulatorisk
  VBG Group slutför förvärv av tyska Tschan GmbH
 • 2014-06-27 Icke-regulatorisk
  VBG Group avyttrar Armaton
 • 2014-05-22 Icke-regulatorisk
  VBG Group tecknar avtal om att förvärva tysk tillverkare av maskinelement
 • 2014-04-24 Regulatorisk
  Delårsrapport januari-mars 2014
 • 2014-04-24 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 24 april 2014
 • 2014-03-28 Regulatorisk
  VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2013
 • 2014-03-26 Regulatorisk
  Kallelse till Årsstämma 2014 i VBG Group AB
 • 2014-02-18 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2013

2013

 • 2013-10-23 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013
 • 2013-08-22 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013
 • 2013-04-25 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013
 • 2013-04-25 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 25 april 2013
 • 2013-03-27 Regulatorisk
  Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB (publ) 2013
 • 2013-03-27 Regulatorisk
  VBG GROUP AB (publ) publicerar årsredovisning för 2012
 • 2013-02-19 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2012

2012

 • 2012-12-03 Icke-regulatorisk
  ”Ett klockrent strategiskt kompletteringsförvärv”
 • 2012-10-23 Regulatorisk
  Delårsrapport Januari-September 2012
 • 2012-10-04 Icke-regulatorisk
  Västsvenskt företag har satt foten på Mars
 • 2012-08-22 Regulatorisk
  Delårsrapport januari - juni 2012
 • 2012-04-26 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012
 • 2012-04-26 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 26 april 2012
 • 2012-03-29 Regulatorisk
  VBG GROUP fastställer finansiella mål
 • 2012-03-26 Regulatorisk
  Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB (publ) 2012
 • 2012-02-16 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké 2011

2011

 • 2011-10-25 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER  2011
 • 2011-10-25 Regulatorisk
  VBG GROUP inför ny organisationsstruktur
 • 2011-08-24 Regulatorisk
  Delårsrapport Januari - Juni 2011
 • 2011-05-03 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011
 • 2011-05-03 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 3 maj 2011
 • 2011-04-20 Regulatorisk
  Kallelse till årsstämma i VBG GROUP AB
 • 2011-03-30 Regulatorisk
  VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2010
 • 2011-02-17 Regulatorisk
  Bokslutskommuniké  Januari - December 2010

2010

 • 2010-10-26 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI -SEPTEMBER 2010
 • 2010-08-25 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI  2010
 • 2010-04-27 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010
 • 2010-04-27 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 27 april 2010
 • 2010-03-26 Regulatorisk
  VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2009
 • 2010-02-17 Regulatorisk
  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

2009

 • 2009-12-09 Regulatorisk
  Ny fabrikschef till VBG GROUPs produktionsanläggning i Vänersborg
 • 2009-10-21 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2009
 • 2009-09-08 Icke-regulatorisk
  VBG GROUP koncentrerar tillverkningen av skjutbara taksystem till Tjeckien
 • 2009-08-20 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009
 • 2009-05-12 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009
 • 2009-05-12 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 12 maj 2009
 • 2009-04-07 Regulatorisk
  Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB
 • 2009-04-07 Regulatorisk
  VBG GROUP Årsredovisning 2008
 • 2009-02-24 Regulatorisk
  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008
 • 2009-02-24 Regulatorisk
  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

2008

 • 2008-12-12 Icke-regulatorisk
  VBG GROUP förvärvar den tyska koncernen GERWAH och expande-rar inom affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION
 • 2008-11-19 Icke-regulatorisk
  VBG GROUP koncentrerar all tillverkning av släpvagnskopplingar till fabriken i Vänersborg
 • 2008-10-23 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2008
 • 2008-08-18 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008
 • 2008-05-13 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2008
 • 2008-05-13 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 13 maj 2008
 • 2008-04-23 Regulatorisk
  Årsredovisning 2007
 • 2008-04-21 Regulatorisk
  RICHARD PERSSON – STYRELSEORDFÖRANDE VBG GROUP AB
 • 2008-04-10 Regulatorisk
  Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB
 • 2008-02-26 Regulatorisk
  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

2007

 • 2007-12-18 Icke-regulatorisk
  Rapporttillfällen och årsstämma i VBG GROUP 2008
 • 2007-10-23 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007
 • 2007-08-16 Icke-regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007
 • 2007-05-08 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2007
 • 2007-05-08 Regulatorisk
  Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 8 maj 2007
 • 2007-02-15 Regulatorisk
  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006
 • 2007-01-09 Regulatorisk
  Kommuniké från extra bolagsstämma i VBG AB (publ)

2006

 • 2006-12-04 Regulatorisk
  Kallelse till bolagsstämma
 • 2006-10-24 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006
 • 2006-09-27 Icke-regulatorisk
  VBG GROUP lanserar flera nyheter på IAA-mässan
 • 2006-08-18 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2006
 • 2006-05-11 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006
 • 2006-05-11 Regulatorisk
  Kommuniké från VBG AB:s årsstämma den 11 maj 2006
 • 2006-03-13 Regulatorisk
  Förslag om split 4:1
 • 2006-03-02 Regulatorisk
  VBG-koncernen säkrar ett exklusivt flerårsavtal med trailertillverkaren Krone
 • 2006-02-16 Regulatorisk
  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

2005

 • 2005-10-25 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT 9 MÅNADER 2005
 • 2005-09-23 Regulatorisk
  VBG-koncernen förvärvar ledande europeisk tillverkare av skjutbara tak för lastbilar och trailers
 • 2005-08-18 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT 6 MÅNADER 2005
 • 2005-05-11 Regulatorisk
  DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER 2005
 • 2005-05-11 Regulatorisk
  VBGs bolagsstämma den 11 maj 2005

Få nyheter från oss!

Fyll i din e-postadress nedan om du vill prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar.

Engelska

Svenska

Något gick fel. Försök igen senare.

Vänligen ange en korrekt mailadress.

Tack! En bekräftelse på din prenumeration kommer skickas via mail.

* När du väljer att prenumerera på denna tjänst kommer din e-mail adress att lagras hos Modular Finance som tillhandahåller tjänsten. Din adress lagras för att kunna göra mailutskick till dig. Vill du inte längre ha vara mailutskick så använder du länken som finns längst ner i varje utskick för att avsluta prenumerationen.