Logo for VBG group
en

|

sv

Förvärv

Sedan långt tillbaka är vår strategi att identifiera internationellt växande nischer där våra divisioner kan särskilja sig med efterfrågade varumärken och produkter. Vår ambition är att varje varumärke ska vara, eller på sikt kunna etablera sig som nummer ett eller två inom sina respektive nischer, med god långsiktig tillväxt och lönsamhet som resultat.

 

Vi arbetar systematiskt med att identifiera attraktiva och välskötta företag med starka varumärken som kan vara aktuella för förvärv. Dessa delas in i två kategorier:

  1. Bolag som kompletterar våra befintliga divisioner i produktutbud, produktion, logistik och geografisk täckning. Typiska komplementförvärv för oss är verksamheter med en omsättning på cirka 50–300 MSEK per år.
  2. Bolag inom ny verksamhet, som kan bilda en egen division. Vi letar efter verksamheter med en årsomsättning på cirka 500 MSEK och uppåt. Bolagen ska ha starka varumärken, företrädesvis egna produkter, egen distributionskedja och de ska inte vara beroende av några få starka kunder eller leverantörer.

Måste passa in i kulturen

VBG Group har under den senaste tioårsperioden förvärvat ett flertal bolag. Vi har också avstått från möjliga förvärv vid ett flertal tillfällen. Vi ska inte växa för växandets skull, utan viktigare är att förvärva rätt typ av bolag för oss. När vi tittar på potentiella förvärv är därför en avgörande del i analysen att bolaget passar in i VBG Groups affärsmodell och företagskultur. Vi är en engagerad och långsiktig industriell ägare och våra divisioner ska vara välmående samt utvecklas på ett hälsosamt sätt.

 

Nedan finner du uttalanden från de dåvarande ägarna av fyra bolag som VBG Group har förvärvat.

Uttalanden från tidigare ägare

"Vi förvärvade Mobile Climate Control år 2007 och under närmare tio år har vi, tillsammans med bolagets ledning, arbetat för att stärka Mobile Climate Controls marknadsposition genom att genomföra tilläggsförvärv, investera i produktutveckling och öka produktiviteten. Vid försäljningen var bolaget dubbelt så stort som när vi köpte det och hade god lönsamhet. Förutom kommersiella och legala villkor så var transaktionssäkerhet viktigt för oss i säljprocessen. VBG Group höll ett bra tempo och var enkla att ha att göra med under processen. Vi ser VBG Group som en strategiskt lämplig ägare till Mobile Climate Control. De har god kunskap om branschen och vi tror att Mobile Climate Control och VBG Group kompletterar varandra väl och kommer att kunna dra nytta av varandra inom flera områden framöver."

 

Daniel Repfennig, Senior Investment Manager på Ratos AB

”Jag hade under en längre tid sökt en partner som skulle kunna utveckla företaget till nästa nivå. Det var viktigt för mig att hitta en ägare som dels hade för avsikt att långsiktigt utveckla Henfel, dels skulle verka för att bolaget skulle fortsätta vara en stark arbetsgivare i Jaboticabal. Jag kände att VBG Group med sin division Ringfeder Power Transmission, hade både det engagemang och den kompetens om andra marknadssegment som jag sökte efter, så det som började som en diskussion kring ett partnerskap, mynnade istället ut i en försäljning.”

 

Celso Cassiano, tidigare ägare och numera Vd för Henfel Industria Metalúrgica Ltda

”Jag ägde och finansierade Tschan GmbH under många år och de sista åren var tuffa. Jag blev därför lättad över att det framkom en bra lösning för företaget, där så få anställda som möjligt skulle behöva förlora sina jobb. Med Ringfeder Power Transmission som ny ägare och den stabilitet som följer av att tillhöra en långsiktig ägare som VBG Group, så kände jag att Tschan GmbH skulle ha goda möjligheter att utvecklas.”

 

Ludger Tüschen, tidigare ägare för Tschan GmbH

”Eftersom vi var licenstagare till VBG Group, så hade våra två företag haft en lång historia tillsammans. Denna långsiktiga relation gjorde att vi var övertygade om att vi lämnade vårt företag i mycket goda händer, både finansiellt och tekniskt. Dessutom visste vi att våra anställda skulle få en stabil framtid. Slutligen, genom att förena insatserna från båda företagen, så såg vi att Onspot skulle få en mer global inriktning.”

 

Patrick Freyer, tidigare minoritetsägare och Vd för Onspot of North America