Logo for VBG group
en

|

sv

Keystones

Våra Keystones är Helhetssyn, Affärsmässighet, Professionalism och Lagarbete. De skapar en grund för hur vi vill vara och agera gentemot varandra, våra kunder, leverantörer och övriga intressenter.

 

Fokus ligger lika mycket på sunt ledarskap som på ansvarstagande medarbetarskap. Keystones är även en viktig del i arbetet med att integrera förvärvade bolag i koncernen. Ju tydligare och säkrare vi är i vår identitet, desto mer effektivt kan vi integrera nya företag och medarbetare. 

 

Tillsammans med vår uppförandekod - Code of Conduct utgör Keystones en kompass i såväl strategiska beslut som i det dagliga arbetet på koncernnivå och i divisionerna.

Keystones - vårt gemensamma förhållningssätt

Helhetssyn

Jag har ett öppet sinne och tar ansvar för att bidra till det övergripande resultatet. Jag strävar efter att se helheten, även i det som ligger utanför mitt direkta ansvarsområde. Jag försöker ha ett hållbart perspektiv på allt jag gör i min relation till människor, miljö och
samhälle.


Affärsmässighet

Jag är dedikerad och arbetar proaktivt för att skapa goda relationer med kollegor, kunder, partners och leverantörer. Jag tar tillvara på de möjligheter som uppstår vid förändringar och försöker alltid se på en fråga ur flera perspektiv. Genom att se saker ur olika perspektiv försöker jag alltid skapa relationer som är ömsesidigt värdefulla.


Professionalism

Jag arbetar mot tydliga mål med pålitliga metoder och baserar mina beslut på fakta. Jag strävar efter att utveckla min kompetens i takt med att nya förväntningar kommer från kunder och omvärlden. Jag håller mina löften och behandlar kunder, leverantörer och kollegor med professionalism och respekt. Jag försöker vara så öppen, ärlig och transparent som möjligt.


Lagarbete

Jag respekterar mina kollegor och bidrar till ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar med oss av kunskap och samarbetar tvärfunktionellt för att ständigt förbättra vår verksamhet.

Läs mer

  • Möt våra medarbetare