Logo for VBG group
en

|

sv

Mobile Thermal Solutions

Mobile Thermal Solutions utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Klimatsystemen innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem.

 

Nyckeltal

 

Omsättning 2022

2 235 MSEK

Andel av koncernens omsättning 2022

48%

Rörelseresultat (EBITA) 2022

158 MSEK

EBITA-marginal 2022

7 %

Antal anställda 2022

965

Kundanpassade klimatsystem

Mobile Thermal Solutions är verksam på marknaden för klimatsystem till bussar, anläggnings-, nytto- och försvarsfordon. Divisionen är inriktad på kundanpassade lösningar i små till medelstora seriestorlekar. Lösningarna innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem samt ett brett utbud av tillhörande komponenter. 

Divisionens största marknad är Nordamerika, med cirka 76 procent av omsättningen, medan den europeiska marknaden står för cirka 14 procent av Mobile Thermal Solutions omsättning. Övrig försäljning fördelas i huvudsak mellan Kina, Sydafrika och Brasilien.

 

Kunder

Mobile Thermal Solutions två huvudsakliga kundsegment är tillverkare av bussar samt tillverkare av anläggningsfordon inom infrastruktur, skogsbruk samt nyttofordon som till exempel sopbilar, ambulanser och brandbilar.

 

Marknad

Marknaden för klimatsystem omsätter årligen nästan 4,5 miljarder kronor i Nordamerika och cirka 5 miljarder kronor i Europa. Den påverkas bland annat av makrotrender som urbanisering och ökande miljöhänsyn som en konsekvens av bl.a. ökande koldioxidutsläpp. Efterfrågan på klimatsystem med högre kvalitet som resulterar i god komfort förväntas öka, vilket väntas påverka divisionens verksamhet positivt.

Varumärken

Eberhard Wolters

Eberhard Wolters

Divisionschef Mobile Thermal Solutions

+49 7159 93087 03

Skicka e-post