Logo for VBG group
en

|

sv

Ringfeder Power Transmission

Utifrån egna, tydligt positionerade varumärken erbjuder Ringfeder Power Transmission tekniskt ledande produkter och system för användning inom mekanisk kraftöverföring, samt energi- och stötdämpning.

 

Nyckeltal

Omsättning 2022

717 MSEK

Andel av koncernens omsättning 2022

16%

Rörelseresultat (EBITA) 2022

114 MSEK

EBITA-marginal 2022

16 %

Antal anställda 2022

373

 

Ringfeder Power Transmission

Internationellt ledande varumärken

Ringfeder Power Transmission har cirka 20 produktlinjer inom varumärkena Ringfeder och Henfel. Sedan december 2021 ingår även varumärket Carlyle Johnson i divisionen. Divisionens axel- och navkopplingar står för den största andelen av försäljningen. Denna typ av kopplingar används ofta inom kranar och hissanordningar. Krympskivor är en annan av divisionens produkter som återfinns i bland annat växellådor för industriellt bruk. Divisionens friktionsfjäder är den produkt som verksamheten grundades på för drygt 100 år sedan. Idag står den för mindre än en fjärdedel av divisionens omsättning. Friktionsfjädrar används bland annat inom flygindustrin, som dämpande komponenter när vingklaffar ska flyttas och ställas in, samt som överbelastningsskydd i nödutgångarnas öppningssystem. Friktionsfjädrar används även för att jordbävningssäkra byggnader, broar och kraftverk.

 

Kunder

Ringfeder Power Transmission har över 4 000 kunder världen över. Förenklat kan man säga att divisionen riktar sig till kunder i 16 olika segment. Bland de större segmenten återfinns Gruvor, metallframställning, energiproduktion samt medicinteknik. De snabbast växande segmenten är pumpar samt livsmedel. Divisionen satsar även på att öka exponeringen mot segmentet Industriautomation. Ambitionen är även att växa på eftermarknaden inom flera av kundsegmenten.

 

Marknad

Marknaden är mycket fragmenterad med ett fåtal stora aktörer. Ringfeder Power Transmission har stora konkurrensfördelar tack vare sin storlek, kompetens, breda produktportfölj och höga kvalitet på produkterna.

 

Några av Ringfeder Power Transmissions viktigaste marknadssegment är gruv- olje- och gasindustrin. Efterfrågan från dessa segment korrelerar i stor utsträckning med råvaruprisernas utveckling. På tillväxtmarknader i Asien och Sydamerika ökar den industriella tillverkningen stadigt, vilket driver efterfrågan på Ringfeder Power Transmissions produkter. På de mogna marknaderna i Västeuropa och Nordamerika driver ständigt ökande rationaliseringar fram automationsbehov som gynnar divisionen.

Varumärken

Thomas Moka

Thomas Moka

Divisionschef Ringfeder Power Transmission

+49 6078-938 51 01

Skicka e-post