Logo for VBG group
en

|

sv

Truck & Trailer Equipment

Truck & Trailer Equipment erbjuder produkter och tjänster som bidrar med stort värde för kunder och användare i form av ökad driftsäkerhet, personlig säkerhet och effektivitet.

 

Nycketal

Omsättning 2022

1 629 MSEK

Andel av koncernens omsättning 2022

36%

Rörelseresultat (EBITA) 2022

308 MSEK

EBITA-marginal 2022

19 %

Antal anställda 2022

384

 

VBG JOAB BODY BUILDER

Ledande varumärken och kundnytta

Divisionens två varumärken för släpvagnskopplingar, VBG och Ringfeder, står för mer än 50 procent av världsmarknaden. VBG är ledande i Norden och Storbritannien medan Ringfeder är starkt i övriga Europa och på andra marknader, som exempelvis Australien. Truck & Trailer Equipment har även en världsledande position inom automatiska snökedjor genom varumärket Onspot, med en marknadsandel på cirka 65 procent och och en väletablerad försäljning på viktiga marknader. 

 

Truck & Trailer Equipments skjutbara tak för kapelltäckta trailers och tippfordon samt skjutbara takbågar för järnvägsvagnar, bidrar till en snabbare lastning och lossning, vilket ger ett mer effektivt transportarbete. Taken bidrar även till en tryggare arbetsmiljö för de som lastar och lossar. Edscha TS samt Sesam är divisonens varumärken för skjutbara tak.

 

Kunder

Divisionen bedriver försäljning i cirka 70 länder, där erbjudandet vänder sig till ett flertal olika kundgrupper.

  • För släpvagnskopplingar är det vanligaste kundsegmentet chassipåbyggare
  • För automatiska snökedjor är kunden främst användare av kommersiella lastfordon och utryckningsfordon.
  • För skjutbara tak är det största kundsegmentet tillverkare av kapelltäckta trailers.

Truck & Trailer Equipments kontinuerliga fokus på trafiksäkerhet har gjort att divisionen ses som en värdeskapande och kunskapsrik partner inom området. Förmågan att leverera kundanpassade systemlösningar, snarare än enskilda produkter är divisionens starkaste konkurrensfördel.

 

Truck & Trailer Equipment har under ett flertal år tagit en aktiv roll i arbetet kring minskade koldioxidutsläpp. Man har deltagit i ett flertal projekt kopplat till tyngre och längre fordonskombinationer som resulterat i lägre bränsleförbrukning per fraktat ton. Truck & Trailer Equipment är väl positionerad för att kunna möta förändringar i kundbehov framöver.

Varumärken

Anders Erkén

Divisionschef Truck & Trailer Equipment

+46 521277788

Skicka e-post