Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

28
apr

Q1 jan-mar 2020

28
apr

Årsstämma 2020

23
jul

Q2 jan-jun 2020