VBG Truck Equipment

921 MSEK
Omsättning 2018
26 %
Andel av koncernens omsättning 2018
175 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
19,0 %
EBITA-marginal 2018
275
Antal anställda 2018

VBG Truck Equipment erbjuder produkter och tjänster som bidrar med stort värde för kunder och användare i form av ökad driftsäkerhet, personlig säkerhet och effektivitet.

Ledande varumärken och kundnytta

Divisionens två varumärken för släpvagnskopplingar, VBG och Ringfeder, står för mer än 50 procent av världsmarknaden. VBG är ledande i Norden och Storbritannien medan Ringfeder är starkt i övriga Europa och på andra marknader, som exempelvis Australien. VBG Truck Equipment har även en världsledande position inom automatiska snökedjor genom varumärket Onspot, med en marknadsandel på cirka 65 procent och en väletablerad försäljning i Nordamerika.

Kunder

VBG Truck Equipment har en spridd kundbas och inom släpvagnskopplingar är chassipåbyggare den största kundgruppen. Dessa färdigställer chassin efter att de lämnat monteringsfabriken hos lastbilstillverkarna. Andra viktiga kundgrupper är de stora internationella lastbilstillverkarna samt aktörer på eftermarknaden.

De främsta kundgrupperna inom automatiska slirskydd finns bland användare av utryckningsfordon och kommersiella fordon i både Europa och USA. I USA är även segmentet för skolbussar viktigt.

Marknad

Marknaden för automatiska släpvagnskopplingar omsätter cirka 1 000 MSEK per år. Den påverkas av behovet av tunga transporter i samhället. Lastbilsflottan i Europa har aldrig varit så gammal som nu och det finns ett omfattande ersättningsbehov i både Väst- och Östeuropa under kommande år.

 

Intervju med Anders Erkén

Intervju med Anders Erkén

"Fokus på trafiksäkerhet driver utvecklingen"

Yrkesbefattning

Divisionschef för VBG Truck Equipment

Läs mer

VBG Truck Equipment slog både försäljnings- och lönsamhetsrekord 2017. Kan du förklara hur ni lyckades med det?

Att konjunkturen i lastbilsbranschen generellt sett är stark spelar en viktig roll, samtidigt som vi vunnit marknadsandelar på stora marknader som Tyskland, Östeuropa och Australien. Vi ser dessutom att försäljningen av släpvagnskopplingar kom igång i Kina under slutet av året och att våra automatiska snökedjor vinner terräng globalt.

Under hösten 2017 tecknade ni distributionsavtal med Hyva China Mechanics. Vad innebär avtalet för er?

Enkelt uttryckt har Kina genom ett nytt regelverk öppnat upp för möjligheten att använda släpvagnskopplingar vid tunga fordonskombinationer. Sedan hösten 2017 finns hela vårt sortiment inom varumärket Ringfeder tillgängligt på den kinesiska marknaden, vilket märktes i försäljning redan under fjärde kvartalet. Affären i Kina är strategiskt viktig för att vi ska kunna växa med bibehållen lönsamhet också utanför Europa, och nå våra tillväxtmål.

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för er – men hur viktigt är det för marknaden?

Fokus på trafiksäkerhet driver i allra högsta grad utvecklingen på marknaden. Under 2019 ska exempelvis ett nytt reglemente för underkörningsskydd på lastbilar införas i Europa. Med skärpta krav på utformning och hållfasthet kommer tester och certifiering efterfrågas, vilket innebär goda affärsmöjligheter för oss.

Hur ser du på möjligheten att hitta användningsområden för era produkter utanför traditionella vägtransporter?

Jag ser stora möjligheter för detta. Inte minst inom logistikcenter och industrier med en hög grad av interna transporter som stålverk, papper och massabruk. Där kan våra lösningar bidra till både ökad produktivitet och säkerhet.

Kan du berätta kort om er etablering i Brasilien som påbörjades 2017?

Vi har rekryterat en person med gedigen kunskap om branschen och dragit upp en plan, där vi inledningsvis riktar in oss på några väl valda segment med vårt utbud av Ringfeder-kopplingar. Under 2018 förväntar jag mig att vi kan etablera oss inom segmenten skog, jordbruk och anläggning.


Varumärken