VBG Truck Equipment

837 MSEK
Omsättning 2017
28 %
Andel av koncernens omsättning
170 msek
Rörelseresultat 2017
20,4 %
EBITA-marginal
278
Antal anställda

VBG Truck Equipment erbjuder produkter och tjänster som bidrar med stort värde för kunder och användare i form av ökad driftsäkerhet, personlig säkerhet och effektivitet.

Ledande varumärken och kundnytta

Divisionens två varumärken för släpvagnskopplingar, VBG och Ringfeder, står för mer än 50 procent av världsmarknaden. VBG är ledande i Norden och Storbritannien medan Ringfeder är starkt i övriga Europa och på andra marknader, som exempelvis Australien. VBG Truck Equipment har även en världsledande position inom automatiska snökedjor genom varumärket Onspot, med en marknadsandel på cirka 65 procent och en väletablerad försäljning i Nordamerika.

Kunder

VBG Truck Equipment har en spridd kundbas och inom släpvagnskopplingar är chassipåbyggare den största kundgruppen. Dessa färdigställer chassin efter att de lämnat monteringsfabriken hos lastbilstillverkarna. Andra viktiga kundgrupper är de stora internationella lastbilstillverkarna samt aktörer på eftermarknaden.

De främsta kundgrupperna inom automatiska slirskydd finns bland användare av utryckningsfordon och kommersiella fordon i både Europa och USA. I USA är även segmentet för skolbussar viktigt.

Marknad

Marknaden för automatiska släpvagnskopplingar omsätter cirka 1 000 MSEK per år. Den påverkas av behovet av tunga transporter i samhället. Lastbilsflottan i Europa har aldrig varit så gammal som nu och det finns ett omfattande ersättningsbehov i både Väst- och Östeuropa under kommande år.

 

Varumärken