Integritetspolicy

Integritetspolicyn avser denna webbplats samt alla webbplatser som ägs av VBG Group AB och drivs inom koncernen.

VBG Group AB tar integritet på största allvar, och vi värnar därför integritetsskyddet när vi bygger och driver våra webbplatser och webbtjänster, och vi strävar efter att efterleva tillämpliga dataskydds- och sekretesslagar. Denna integritetspolicy beskriver vilken information som vi får samla in och hur vi får använda den.  

Datainsamling 

VBG Group samlar inte in information som kan härledas till dig (t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via vår webbplats, såvida du inte har gett oss ditt uttryckliga medgivande till detta. Om du inte vill att vi samlar in din personliga information, ber vi dig att inte skicka den till oss. 

För att kunna svara på dina frågor eller dina förfrågningar kan vi emellertid behöva be dig om personlig information såsom ditt namn, arbetsgivare/företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi använder oss av denna information för att svara på dina förfrågningar, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon för att på så sätt kunna svara på din förfrågan. 

VBG Group AB samlar dock in begränsad information som inte är personligt identifierbar som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker någon av våra webbplatser. Denna information i loggfilen inkluderar din IP-adress, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tidpunkt för din förfrågan samt en eller flera cookies som kan användas för att unikt identifiera din webbläsare. Vi använder oss av denna information för att bättre kunna förstå surfbeteendet hos våra webbplatsanvändare för att över tid kunna ge våra besökare en bättre upplevelse av vår webbplats eller för att kunna förbättra våra erbjudanden. Vi rekommenderar även att du läser informationen på vår webbplats om hur vi använder oss av cookies. 

Vi lagrar och bearbetar personlig information som samlas in via vår webbplats i ett land där VBG Group AB eller våra webbhotell bedriver verksamhet. Genom att använda dig av våra tjänster samtycker du till att din information överförs till dessa anläggningar, inklusive de som är placerade utomlands.

Informationssäkerhet 

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data. 

Vi begränsar åtkomsten till din personligt identifierbara information till VBG Groups anställda eller konsulter som behöver ha kännedom om denna för att kunna svara på din förfrågan eller för att tillhandahålla våra tjänster. 

VGB Group AB är ensam ägare till information som samlas in via webbplatsen. Vi kommer inte att sälja denna information till andra. VBG Group AB samlar in information från våra användare på flera olika punkter på vår webbplats. VBG Group AB kan i vissa fall även överföra den insamlade informationen till relevant dotterbolag inom VBG Group oberoende av dess geografiska placering. 

Vilka är dina rättigheter? 

Du har rätt att få veta vilka personliga uppgifter vi har sparat om dig. Du har rätt att begära att ofullständig, felaktig, onödig eller inaktuell personlig information uppdateras. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Om du ber om att få dina personuppgifter raderade, tar vi bort dina personuppgifter, om det inte finns en rättslig anledning som förhindrar borttagning. Observera att detta också innebär att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna eller skicka ytterligare information till dig.

Du har rätt att avbryta prenumeration på utskick, nyhetsbrev etc samt att begära att vi upphör att bearbeta din personliga information i detta syfte eller på andra tvingande rättsliga grunder. Om du väljer att säga upp din prenumeration för utskick och annan kommunikation från VBG Group, kan emellertid viktiga meddelanden fortfarande komma att skickas till dig. 

Lagring av data

Vi lagrar personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för det specifika syftet för vilket det samlades in eller enligt lag. Om data lagras felaktigt, var snäll och låt oss få veta det. Vi kommer då att korrigera det.

Vem är personuppgiftsansvarig för din personliga information? 

VBG Group AB, Herman Kreftings gata 4, SE-462 28 Vänersborg är personuppgiftsansvarig för dina personliga uppgifter. 

Ändringar av policyn 

VBG Group AB kan från tid till annan göra ändringar i denna policy. Vi rekommenderar att användarna återbesöker denna sekretesspolicy vid tillfället för att få veta om nya sekretesspraxis eller ändringar i vår policy.

Kontakt 

För frågor angående behandling eller lagring av dina personuppgifter, för ytterligare information eller förslag, var god kontakta VBG Group Data Protection Officer Christina Holgerson på dpo@vbggroup.com.

Uppdaterad: 15 maj 2018.