Aktien

Noterade sedan 1987

VBG Groups B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet VBG B. A-aktierna, vilka motsvarar 52 procent av rösterna i VBG Group, ägs av de tre stiftelserna Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK.

Utdelning och utdelningspolicy 

Sedan börsintroduktionen 1987 har bolaget delat ut i genomsnitt 32,7 procent av nettovinsten. I mars 2012 antog styrelsen en policy som anger 30 procent som den nivå på utdelningen som aktieägarna kan förvänta sig under normala omständigheter.

Aktiedata

Data per aktie

  2015 2014 2013 2012 2011
Vinst, SEK 7,64 6,31 9,00 5,58 7,56
Utdelning, SEK 3,25 3,00 2,75 2,25 2,25
Börskurs vid årets slut 121 103,75 126,00 91,00 75,75
P/E Tal,ggr 15,8 16,4 14,0 16,3 10,0
Eget kapital, SEK 69,71 65,40 58,99 50,36 50,92
Kassaflöde fr löpande verksamhet, SEK 11,61 9,81 12,82 7,45 10,47
Direktavkastning, % 2,69 2,89 2,18 2,47 2,97
Antal utestående aktier (tusental) 12 502 12 502 12 502 12 502 12 502
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 12 502 12 502 12 502 12 502 12 502

Aktieägare

Insiders

Analytiker som följer VBG Group

Claes Vikbladh
Remium
+46 8 454 3294
claes.vikbladh@remium.com

Carl Gustafsson
Danske Markets
+46 8 568 805 23
carl.gustafsson@danskebank.se