Årsstämma

VBG Group ABs årsstämma 2019 hålls onsdag den 24 april i Vänersborg.

Aktieägare som önskade få ett ärende behandlat på stämman skulle inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till annelie.carlsson@vbggroup.com senast 2 månader före årsstämman.

 

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Årsstämman 2018 beslutade att inför årsstämman 2019 utse valberedning bestående av:

  • Reidar Öster, privat, tillika valberedningens ordförande
  • Peter Hansson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Per Trygg, SEB Asset Management SA
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2019 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Box 1216
462 28 Vänersborg