Årsstämma

VBG Group ABs årsstämma 2020 hölls den 28 april i Vänersborg.

 

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Årsstämman 2020 beslutade att inför årsstämman 2021 utse valberedning bestående av:

  • Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, tillika valberedningens ordförande
  • Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Per Trygg, SEB Asset Management SA

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2021 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan