Årsstämma 2017

VBG Groups årsstämma hålls den 27 april kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4 i Vänersborg. Här finner du all dokumentation samlad inför stämman.

Kallelse inklusive ärenden

Dagordning

Beslutsärenden

Förslag till riktlinjer för ersättning

Revisors yttrande om ersättning

Valberedningens yttrande

Förslag om bemyndigande att använda egna aktier för förvärv

Förslag till valberedning

 

Extra bolagsstämma

Den 16 januari 2017 hölls en extra bolagsstämma i VBG Group.

Stämmoprotokoll