VBG Group som investering

Det finns många goda skäl till att investera i VBG Group. Nedan listar vi några av dem.

Stabil avkastning

Aktiekursen visar bara en del av den värdeförändring aktieägarna får ta del av. I långsiktigt stabila företag med god utdelning är totalavkastningen ett bättre mått på hur investeringen utvecklas. VBG Groups totalavkastning de senaste tio åren uppgår till 60,6 procent.

Starka varumärken i flera olika nischer

VBG Groups varumärken hör till världsledarna inom sina industriella nischer. Den diversifierade kundbasen gör att VBG Group inte är beroende av endast ett fåtal intäktskällor. Det skapar bra förhandlingspositioner och god intjäningsförmåga.

Trygg ägarsituation

VBG Groups tre stiftelser skapar, tillsammans med ett antal institutionella ägare, en bra ägarstruktur som ger trygghet och stabilitet. Den stabila ägarstrukturen gör det också möjligt att styra koncernen och divisionerna på ett långsiktigt sätt, och bidrar till kontinuitet i genomförandet av koncernens strategi.

Långsiktig finansiell styrka

Koncernens ägarmodell har genom åren bidragit till finansiell stabilitet. Vi har en hög soliditet och en stark finansiell ställning, vilket ger oss utrymme för investeringar – oavsett konjunkturläge.

Totalavkastning

VBG Groups övergripande mål är uthållig och lönsam tillväxt vilket också leder till en långsiktigt god finansiell avkastning för aktieägarna.