Nyhet 2016-06-03

Årets leverantör 2015 utsedd

För att uppmuntra och premiera bra leverantörer delar VBG Groups division VBG Truck Equipment årligen ut priset Årets leverantör. För 2015 utnämndes Trestad Laser AB, som är en lokal leverantör med verksamhet i Trollhättan.

För att kunna bli årets leverantör krävs hundraprocentig leveransprecision, inga kvalitetsbrister och mycket hög servicegrad. Det är också viktigt att leverantören har hög teknisk kompetens, håller en bra kostnadsnivå samt är kvalitets- och miljöcertifierad.

– Trestad Laser laserskär plåt åt oss när vi inte kan eller till exempel har brist på kapacitet i vår egen laser. Vi tycker att de har uppnått samtliga kriterier för att bli årets leverantör och vi upplever dem som mycket flexibla och kundfokuserade, säger inköpsdirektör Per Sandberg.

Priset, som består av ett diplom och en gemensam affärslunch, delas ut av VBG Truck Equipments avdelning för strategiskt inköp och logistik. Utdelningen skedde i början på maj. VBG Truck Equipments verksamhet i Sverige har idag cirka 140 olika leverantörer, men ambitionen är att inom tre år ha minskat antalet till cirka 100 leverantörer. Detta framförallt för att sänka kostnader och få en högre effektivitet.

– Och det leder i sin tur till ökad konkurrenskraft både för oss och för leverantören, berättar Per Sandberg.

Trestad Laser tar emot priset

På bilden ser vi från vänster till höger: Jimmy Johansson, Per Sandberg, Per Andersson, Göran Johansson, Peter Andersson, Benny Ohlsson och Cecilia Cooper.