Nyhet 2017-05-23

Årets leverantör 2016 utsedd

För att uppmuntra och belöna riktigt bra leverantörer delar VBG Groups division VBG Truck Equipment årligen ut priset Årets leverantör. I år valdes det danska gjuteriföretaget Vald. Birn AS, som årets leverantör för 2016.

För att kunna bli årets leverantör hos VBG Truck Equipment krävs hundraprocentig leveransprecision, inga kvalitetsbrister och en mycket hög servicegrad. Det är också viktigt att leverantören har god teknisk kompetens, håller en bra kostnadsnivå samt är kvalitets- och miljöcertifierad.

– Vald. Birn AS levererar gjutna komponenter till båda våra kopplingsvarumärken, VBG och Ringfeder. Som en relativt ny leverantör till oss, har de gått från klarhet till klarhet när det gäller både service och kvalitet och de uppnår med råge samtliga kriterier för att bli årets leverantör. Vi upplever dem också som oerhört kundfokuserade, till stor del för att vi alltid får ett mycket bra personligt bemötande, säger inköpsdirektör Per Sandberg.

Priset, som består av ett diplom och en gemensam affärslunch, delas ut av VBG Truck Equipments avdelning för strategiskt inköp och logistik. Prisutdelningen skedde i mitten av maj.

VBG Truck Equipments verksamhet i Sverige har idag cirka 130 olika leverantörer, men ambitionen är att inom två år ha minskat antalet till cirka 100 leverantörer.

–Vi strävar framförallt efter sänkta kostnader och högre effektivitet, vilket jag tror leder till ökad konkurrenskraft både för oss och för leverantören, avslutar Per Sandberg.
På bilden ser vi från vänster till höger: Christian Wildstam och Jens Axel Birn från Vald. Birn AS samt Per Sandberg, Cecilia Cooper och Göran Johansson från VBG Truck Equipments avdelning för strategiskt inköp och logistik.