Nyhet 2017-07-05

VBG Group AB flyttar till nya lokaler

Under sommaren flyttar de personer som arbetar på moderbolaget VBG Group AB till nya lokaler.

– Den främsta anledningen till flytten är att vi har växt ur våra befintliga lokaler. När vi flyttar frigör vi även välbehövligt utrymme till divisionen VBG Truck Equipment som också blivit mer trångbodd på senare tid, meddelar Anders Birgersson.

Flyttlasset kommer att gå till grannstaden Trollhättan. Telefonnummer och mejladresser kommer att vara desamma som idag och fakturadressen är också densamma (VBG Group AB, Box 1216, SE-462 28 Vänersborg), men från och med den 10 juli är huvudkontorets post- och besöksadress ändrad till Kungsgatan 57, 461 34 Trollhättan.

– I och med förvärvet av Mobile Climate Control, har koncernen växt till det dubbla, både i omsättning och antal anställda. Vi är idag 28 lokala bolag i 18 länder och jag ser det som ett naturligt steg att även moderbolaget finns på en egen plats. I Trollhättan hittade vi ändamålsenliga lokaler som vi får tillgång till nästan omgående, vilket har varit viktigt för oss. Sätet för VBG Group AB kommer dock fortsatt vara i Vänersborg, avslutar Anders Birgersson.