Nyhet 2019-05-24

Årets leverantör utsedd av VBG Truck Equipment

För att uppmuntra och belöna riktigt bra leverantörer delar VBG Groups division VBG Truck Equipment årligen ut priset Årets leverantör.  I år valdes det svenska företaget Trestads Precisionsmekanik (TPM)som leverantör för 2018.

VBG Truck Equipment har sedan 2012 delat ut priset Årets leverantör för att belysa hur viktigt det är för divisionen att jobba med bra leverantörer och belöna de leverantörer som är riktigt bra.För att kunna bli årets leverantör hos VBG Truck Equipment krävs hundraprocentig leveransprecision, inga kvalitetsbrister och en mycket hög servicegrad. Det är också viktigt att leverantören har hög teknisk kompetens, håller en bra kostnadsnivå samt är kvalitets- och miljöcertifierad.

– TPM gör idag olika typer av mekaniska bearbetningar på våra produkter, men framöver kommer de även att göra mera komplexa bearbetningar. Förutom att de når upp till samtliga av våra högt ställda leverans- och kvalitetskrav har de på ett konkurrenskraftigt sätt fått nya affärer med oss och de ställer alltid upp när vi behöver deras hjälp och support. TPM fick vår utmärkelse även 2014 och det tycker jag visar att vi under en längre tid, sett dem som en av våra absolut bästa leverantörer,säger inköpsdirektör Per Sandberg.

Priset, som består av ett diplom och en gemensam affärslunch, delas ut av VBG Truck Equipments avdelning för strategiskt inköp och logistik. Prisutdelningen skedde under maj månad.

VBG Truck Equipments verksamhet i Sverige har idag cirka 160 olika leverantörer, men ambitionen är att fram till 2022 ha minskat antalet leverantörer till 130 stycken.

– Vi strävar framförallt efter sänkta kostnader och högre effektivitet, vilket jag tror leder till ökad konkurrenskraft både för oss och för leverantören, avslutar Per Sandberg.

Prisutdelning

På bilden ser vi från vänster till höger: Lisbeth Andreasson, Administrationsansvarig på TPM, Cecilia Cooper, Logistikchef på VBG Truck Equipment, Per Sandberg, Inköpschef på VBG Truck Equipment, Gunnar Andersson, Vd på TPM, Ove Ohlson, Produktionsansvarig på TPM, Göran Johansson, Strategiskt inköp på VBG Truck Equipment och Cecilia Pettersson, Materialplanering på VBG Truck Equipment.