Pressmeddelande 2020-04-16

VBG Group byter lokal för årsstämman med anledning av coronaviruset

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige väljer vi att byta lokal från bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg till en större lokal på Quality Hotel Vänersborg, Nabbensberg, 46240 Vänersborg, för att minimera riskerna för smittspridning.

Årstämman kommer att hållas som planerat tisdagen den 28 april 2020 17:00.

Mot bakgrund av de nya föreskrifter som råder med anledning av Covid 19 vill vi även uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt med röstinstruktioner till ett ombud.

Dokumentation kring årstämman finns på: https://www.vbggroup.com/sv/investerare/arsstamma/