Pressmeddelande 2020-03-31

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 - Rättelse

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2019. Rättelse: Hänvisning till MAR i tidigare publicering av årsredovisning 2020-03-30 var felaktig.

Åreredovisningen finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 8 april.
 

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 6 maj och i tryckt form den 12 maj.

Vänersborg i mars 2020
VBG Group AB (publ)