Pressmeddelande 2017-02-28

Förändrat antal aktier och röster i VBG Group AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts beslutade den extra bolagsstämman den 16 januari 2017 i VBG Group om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att delfinansiera förvärvet av Mobile Climate Control.

Genom emissionen ökade totalt antal aktier och röster i VBG Group med 12 502 024 aktier respektive 23 482 024 röster, varav 1 220 000 aktier av serie A med 10 röster vardera och 11 828 024 aktier av serie B med en röst vardera.

Efter genomförd emission uppgår det totala antalet aktier och röster i VBG Group per den 28 februari 2017 till 26 196 024 aktier respektive 48 156 024 röster, varav 2 440 000 aktier av serie A med 10 röster vardera och 23 756 024 aktier av serie B med en röst vardera.


Kontakt

Anders Birgersson
VD och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 10.00 CET.