Pressmeddelande 2017-03-09

VBG Group publicerar årsredovisning under vecka 14

I VBG Groups bokslutskommuniké för 2016 kommunicerade koncernen att årsredovisningen skulle publiceras på webbplatsen under vecka 13. Det korrigeras nu till att årsredovisningen kommer att publiceras på koncernens webbplats vbggroup.com under vecka 14.  

Kontakt
Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com
 

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 16.30 CET.