Pressmeddelande 2021-12-27

VBG Group förvärvar The Carlyle Johnson Machine Co., LLC

VBG Group har genom dotterbolaget Ringfeder Power Transmission US förvärvat samtliga aktier i amerikanska The Carlyle Johnson Machine Co., LLC. Carlyle Johnson har 50 anställda och omsätter 10,5 M USD med en justerad EBITA-marginal om 17% för 2021.

VBG Group har idag förvärvat och tillträtt samtliga aktier i amerikanska The Carlyle Johnson Machine Co., LLC för en köpeskilling på kassa och skuldfri basis om 16,5 M USD. Bolaget grundades 1903 i Hartford, Connecticut och designar och tillverkar komponenter för driv- och servosystem som används inom industriella tillämpningar. Förvärvet kommer inte ha någon påverkan på VBG Groups resultat för 2021 utan först under 2022.

Carlyle Johnsons produktsvit inkluderar mekaniska, elektriska och pneumatiska kopplingar och bromssystem, samt tillhörande elektriska kontroller och smörjtätningar för medicinska, flyg-, industriella och militära produktapplikationer.

Carlyle Johnsons produkter lever upp till unika säkerhetskrav då de används i kritiska processer. Hög produktpålitlighet i kombination med hög innovationsförmåga har medfört att Carlyle Johnsons produkter idag används i exempelvis kirurgiska robotar.

Förvärvet förstärker VBG Groups industriella affär och verksamheten kommer ingå i division Ringfeder Power Transmission.

- Denna affär kompletterar Ringfeder Power Transmission på ett naturligt sätt, säger divisionschef för Ringfeder Power Transmission, Thomas Moka. Framför allt ser jag tydliga synergimöjligheter i organisationen och en stor potential för vår säljorganisation att marknadsföra Carlyle Johnsons produkter på nya marknader.

Michael Gamache VD för Carlyle Johnson tycker att VBG Group är rätt köpare för företaget.

- Vi delar synen på långsiktighet och har liknande värderingar. Jag ser också att VBG Group har den finansiella styrka och den industrikunskap som krävs för att utveckla Carlyle Johnson ytterligare, säger Michael Gamache.

Vd och Koncernchef Anders Birgersson är också nöjd med affären.

- ­Detta känns mycket bra. Förvärvet passar väl in vårt mål att växa som industrigrupp och Carlyle Johnsons produkter matchar vår strävan att skapa ett säkrare samhälle.


Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2021, klockan 21:00 CET.