Pressmeddelande 2020-05-19

Kreftingstiftelsen donerar 50 miljoner till Universeum

Universeum tilldelas 7 miljoner kronor av VBG Groups huvudägare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. Donationen innebär startskottet för vetenskapscentrets satsning på life science, där en ny lärmiljö utvecklad ihop med Krefting Research Centre blir först ut. Samarbetet med stiftelsen sträcker sig till 2026 och omfattar donationer om totalt cirka 50 miljoner kronor.

Stiftare av Kreftingstiftelsen var Herman Krefting, grundare av VBG Group och själv astmatiker. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt, en professur och Krefting Research Centre på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Nu donerar stiftelsen för första gången medel till Sveriges nationella vetenskapscenter för att genom folkbildning och utbildning öka kunskapen hos både barn och vuxna om astma och allergi.

– Att jobba med vetenskap och forskning som utgångspunkt har varit ett framgångsrecept för VBG Group och genom att företaget har genererat goda resultat har Kreftingstiftelsen fått medel att finansiera forskning inom astma och allergi. Jag ser fram emot att forskningen nu blir tillgänglig för många fler och att VBG Group får en plats där våra anställda tydligt kan se resultatet av våra insatser, säger Anders Birgersson, VD för VBG Group.

Donationen från Kreftingstiftelsen utgör katalysatorn för Universeums nya satsning på life science. Ett spår är nytt innehåll kring astma och allergi i samarbete med Krefting Research Centre. Fler spår inom hållbar hälsa kommer att adderas. Satsningen innebär därmed att Universeum kan skapa en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare från flera olika forskningsfält. Krefting Research Centre samlar forskning på bred front för att förstå astmans utbredning i befolkningen samt underliggande sjukdomsmekanismer.

Madeleine Rådinger, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, är föreståndare för Krefting Research Centre.

– Är man forskare har man också ett ansvar att förmedla till allmänheten vad man gör, och här har vi en fantastisk möjlighet att få göra det tillsammans med Nordens största vetenskapscentrum, säger hon. Många talar om allergi och astma, men vad är det exempelvis som händer i luftvägarna när man andas in något man är allergisk mot, och hur påverkas kroppen när man tar sina mediciner? Vi vill också visa hur kunskaper på det här området byggts upp, vilken envishet det krävs, men också vilken glädje, arbetet som forskare medför.

I den nya lärmiljö som Universeum och Krefting Research Centre tillsammans skapar ska forskningsresultat visualiseras och komplexa samband presenteras för Universeums alla besökare, från barn och vuxna till elever och lärare. Genom kopplingar till naturvetenskap och teknik i stort kommer man också bidra till att öka intresset för högre studier och forskning

VBG Groups VD Anders Birgersson är mycket positiv till att finnas på en publik arena som Universeum.

– Det är spännande att två på pappret så olika områden som utveckling av transportlösningar och astma- och allergiforskning bygger detta tillsammans. Samarbetet med Universeum är ett ypperligt exempel på hur svensk industri kan skapa samhällsnytta, konstaterar han.

Carina Halvord, VD på Universeum ser också positivt på samarbetet.

– Universeum gör nu stora satsningar på digitalisering, life science och hållbara marina miljöer samtidigt som vi förstärker vårt innehåll kring teknik och matematik. Det gör oss till en än mer kraftfull arena för folkbildning och utbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbarhet. Det är verkligen spännande att VBG Group, genom Kreftingsstiftelsen, är med i det utvecklingsprogram som ska göra Universeum till nästa generation vetenskapscenter. Industrisverige har mycket att bidra med.

Invigningen av den nya lärmiljön är planerad till december 2021.
 

Mer information:

VBG Group

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning

Krefting Research CentreUniverseum