Pressmeddelande 2022-03-18

VBG Group, ny medlem i UN Global Compact

VBG Group har glädjande antagits som medlem i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact.

United Nations Global Compact (UNGC) är världens största hållbarhetsinitiativ för att styrka företags samhällsansvar. Som medlem förbinder VBG Group sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera framsteg för hållbarhetsarbetet till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

– Genom medlemskapet visar vi vårt stöd för FN:s Global Compact och åtar oss att fortsätta förbättra vår verksamhet hållbart och långsiktigt, säger Christina Holgerson hållbarhetsansvarig på VBG Group.

FN:s Global Compact initierades 1999 av den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan vid World Economic Forum i Davos i Schweiz. Över 15 000 företag och organisationer från fler än 165 länder är medlemmar i UNGC.