Pressmeddelande 2018-11-19

Inbjudan till investerarträff på Stora Aktiedagen i Stockholm

VBG Group AB (publ) medverkar på Aktiespararnas arrangemang ”Stora Aktiedagen” i Stockholm den 26 november och bjuder härmed in befintliga aktieägare och intressenter till bolagets presentation och monter.

VBG Groups Vd och koncernchef, Anders Birgersson, presenterar bolaget kl. 13.20–13.50 i Sal 1. Anders medverkar innan dess även i Livestudion i en diskussion om konjunkturläget kl. 12.30–12.40. Anders kommer att finnas tillgänglig i ”Company Corner” för frågor direkt efter sin presentation och även i VBG Groups monter under stora delar av dagen. Koncernens CFO, Claes Wedin, är också på plats.

Välkommen att träffa oss i Stockholm den 26 november!

Stora Aktiedagen Stockholm
Tid: Måndag den 26 november 2018 kl. 08:00–18:30
VBG Groups presentation: kl. 13.20–13.50
VBG Group i Livestudion: kl. 12.30–12.40
Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6

För mer information om hela arrangemanget samt anmälan, gå in på: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2018

VBG Groups presentation går att se live på: https://www.aktiespararna.se/tv/live

Dagen efter arrangemanget kommer en redigerad version av presentationen finnas tillgänglig på VBG Groups webbplats: https://www.vbggroup.com