Pressmeddelande 2023-01-02

Anders Erkén ny vd och koncernchef för VBG Group

Från och med 1 januari 2023 är Anders Erkén ny vd och koncernchef för VBG Group.

Som tidigare meddelats ersätter Anders Erkén tidigare vd och koncernchef Anders Birgersson som valt att gå i pension. Anders Erkén har över 30 års erfarenhet från internationell tillverkningsindustri med en civilingenjörsexamen från Luleå som grund. Han tillträder den nya rollen som vd och koncernchef efter 15 år på VBG Group, varav de fem senaste som vice vd samt divisionschef för Truck & Trailer Equipment.

– VBG Group är en koncern med sunda värderingar, kompetenta medarbetare, starka varumärken och en långsiktig ägarstruktur. Jag ser fram emot att leda och utveckla koncernen för framtiden, säger Anders Erkén.

– Mitt mål är att vi ska fortsätta att stärka relationen med våra kunder och aktieägare samt öka takten vad gäller organisk tillväxt och förvärv. Genom att äga hela värdekedjan från konstruktion till försäljning kan vi genom vår industriella kompetens skapa hållbar lönsam tillväxt, fortsätter Anders Erkén.

VBG Group grundades 1951 och Anders Erkén blir den fjärde i raden att inneha vd-posten.