Pressmeddelande 2023-09-13

VBG Group ingår avtal om att förvärva Rathi Transpower Pvt. Limited

VBG Group har genom dotterbolaget Ringfeder Power Transmission India Private Ltd ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i indiska Rathi Transpower Pvt. Limited. Bolaget omsätter 150 MSEK och har en justerad EBITDA-marginal om cirka 17% för räkenskapsåret 2022/2023.

VBG Group har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i indiska Rathi Transpower Pvt. Limited inklusive dotterbolag i Australien och Tyskland (”Rathi Transpower”). Köpeskillingen uppskattas uppgå till 300 MSEK. Köpeskillingen inkluderar även förvärv av marken där fabriken i Alandi, Pune är belägen, samt en tilläggsköpeskilling om uppskattat 23 MSEK, som baseras på utfallet av EBITDA för räkenskapsåret 2023/2024.

Slutförandet av förvärvet förväntas ske under fjärde kvartalet 2023 och är föremål för villkor avseende överlåtelse av mark. Förvärvet kommer ha en begränsad påverkan på VBG Groups resultat för 2023. Det förväntade förvärvet finansieras genom befintliga kreditfaciliteter.

Rathi Transpower Pvt. Limited utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av kopplingsprodukter och kopplingslösningar för avancerade applikationer inom industriella segment.

– Genom förvärvet utökas och förstärks Ringfeder Power Transmissions produktportfölj och vår division kommer närmare den asiatiska marknaden, då vi får en produktionsbas i Indien. ­­Med vårt kombinerade produkterbjudande och omfattande säljnätverk stärker vi också vår position inom flera kundsegment, säger Thomas Moka divisionschef för Ringfeder Power Transmission.

Bolaget grundades 1965 och ingår i den familjeägda företagsgruppen Rathi Group. I förvärvet ingår bolagets två produktionsanläggningar i Pune och Kolhapur i Indien. Båda anläggningarna är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Företaget har totalt 246 fast anställda och drygt 200 inhyrda medarbetare. Rathi Transpower Pvt. Limited omsätter 150 MSEK och har en justerad EBITDA-marginal om cirka 17% för finansåret 2022/2023, med avslut 31 mars.

­­ – Vårt företag kommer att passa in i VBG Group mycket väl då vi har samma syn på långsiktiga affärer och delar samma värderingar, anser Adit Rathi vd och ägare av Rathi Transpower Pvt. Limited.

– Förvärvet är ett viktigt steg i vår resa att växa som industrikoncern och förstärka vår närvaro i Indien. Genom förvärvet kan vi också erbjuda en plattform för våra andra divisioner att utvecklas och växa på den expanderande indiska marknaden, avslutar VBG Groups vd och koncernchef Anders Erkén.


Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2023 klockan CEST 17:15.