Pressmeddelande 2023-03-30

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2022.

Rapporten beskriver hur VBG Group arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten. Genom ledande industrilösningar bidrar koncernen till ökad säkerhet för såväl människor som för godstransporter och viktig infrastruktur i samhället.

– Vi redovisar vårt historiskt bästa resultat med en nettoomsättning på 4 580 MSEK (3 611) och ett rörelseresultat som uppgick till 558 MSEK (484). Detta trots att vi lämnar ett år som präglats av stor osäkerhet, energikris och inflation, säger Anders Birgersson, vd och koncernchef för VBG Group under 2022.

Den svenska årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget och kommer finnas tillgänglig i mitten av april.

Den engelska versionen kommer att publiceras på den engelska webbplatsen i slutet av april och kommer finnas i tryckt form i maj.


Denna information är sådan som VBG Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom angiven kontaktpersons försorg, den 30 mars 2023 kl. 09:00 CEST.