Pressmeddelande 2020-03-24

VBG Group anpassar verksamheten till rådande marknadssituation

VBG Group följer dagligen utvecklingen kring Covid 19 utbrottet. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan utbrottet kommer få för VBG Group. Kontinuerliga riskbedömningar görs på daglig basis och beslut om nödvändiga åtgärder vidtas löpande för att säkra vår affär. Som en konsekvens av att flera stora lastbilstillverkare i Europa vidtagit åtgärder, anpassar VBG Group nu sin verksamhet till rådande marknadssituation.

Avtal om korttidspermittering finns nu på plats och VBG Group kommer införa korttidspermittering för delar av personalen från och med 1 april, i våra verksamheter globalt, i enlighet med de lokala regelverk som finns.