Pressmeddelande 2020-03-30

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2019. Åreredovisningen finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 8 april.
 

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 6 maj och i tryckt form den 12 maj.

Vänersborg i mars 2020
VBG Group AB (publ)