Pressmeddelande 2023-02-01

Mobile Climate Control byter namn till Mobile Thermal Solutions

Från den 1 februari 2023 byter VBG Groups största division Mobile Climate Control (MCC) namn till Mobile Thermal Solutions (MTS).

Samtidigt förvandlas divisionen till en division med flera varumärken för att effektivt kunna inrikta sig på olika marknadsnischer för kommersiella fordon. Ett nytt varumärke lanseras för segmentet bussar – Bus Climate Control (BCC). Det nya varumärket BCC kommer att utveckla bussutbudet och fokusera på busskunder. MCC (Mobile Climate Control) kvarstår som varumärke och riktar sig till terräng- och nyttofordonsmarknaden.

Divisionen MTS erbjuder synergier mellan varumärkena genom att utnyttja en gemensam försörjningskedja, gemensamma affärsprocesser och verktyg och djupgående kunskap inom klimatsystem för kommersiella fordon. MTS har drygt 900 medarbetare och står för cirka 50 procent av VBG Groups omsättning.

– Det känns helt naturligt att ta detta steg, säger Eberhard Wolters, nybliven divisionschef för MTS sedan årsskiftet. Genom att etablera ett eget varumärke gentemot vår bussaffär kan vi förstärka och anpassa kunderbjudandet ytterligare.

Om du är intresserad av att läsa mer om BCCs och MCCs erbjudande besök gärna respektive webbplats.

https://www.mcc-hvac.com/

https://www.bcc-hvac.com/