Tre starka ägare

För att säkra VBG Groups fortsatta utveckling och trygga medarbetarnas anställningar bildade VBG Groups grundare Herman Krefting under 1980-talet tre stiftelser som han överlät en stor andel aktier till. Stiftelserna blev VBG Groups huvudägare.

Den största – både sett till aktieinnehav och röstandel – är Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. De andra två, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK, har ett lägre aktieinnehav men betydande röstandelar tack vare att samtliga A-aktier ägs av stiftelserna.

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning

Herman Krefting var själv astmatiker vilket är en förklaring till att Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning bildades. Stiftelsen stödjer allergi- och astmaforskning genom bidrag till olika forskningsprojekt och finansiering av professurer vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Under 2008 ingick stiftelsen ett avtal med Sahlgrenska akademin om donationer till ett nytt forskningscentrum för allergi och astma, Krefting Research Centre. Sedan forskningscentret bildades har det tagit emot över 100 miljoner kronor av Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning.

Krefting Research Centre

Krefting Research Centres forskning ska bidra till att öka förståelsen för de bakomliggande orsakerna till olika typer av astma och därmed optimera behandlingen för astmapatienter. Forskningscentret finansieras genom ett långsiktigt avtal mellan Göteborgs Universitet och VBG Groups huvudägare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning.

Läs mer om Krefting Research Centre och pågående forskningsprojekt.