Code of Conduct

Vad vi gör och hur vi gör det spelar roll. Vi vill alltid göra rätt.

Vår Code of Conduct (uppförandekod) är en sammanfattning av de viktigaste reglerna och principerna som styr våra affärsbeslut och beteenden.

Som anställda på VBG Group tar vi alla ansvar gentemot våra kollegor, affärspartners, samhället och miljön. Genom att agera ärligt och med goda avsikter, följa tillämpliga lagar och förordningar, skyddar och bevarar vi förtroendet för vår koncern.

VBG Groups uppdrag är att skapa ett säkrare samhälle. Vår Code of Conduct (uppförandekod) beskriver våra etiska värderingar och lägger grunden för våra handlingar. Den är giltig för alla VBG Group-anställda över hela världen.

Du kan läsa hela VBG Groups uppförandekod genom att klicka på rubrikerna eller ladda ner PDF-filen nedan

Omfattning och tillämpning

VBG Groups uppförandekod har upprättats för att tydliggöra vilka principer som ligger till grund för koncernens relationer med anställda, affärspartners och andra intressenter. Den omfattar alla styrelseledamöter samt alla anställda inom VBG Group.

VBG Group uppmuntrar leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra affärspartners inom sin inflytandesfär att följa dessa principer. När potentiella och nuvarande leverantörer utvärderas ska principerna som beskrivs i detta dokument tillämpas.