Keystones

VBG Group präglas av en jordnära, stark företagskultur som sammanfattas i våra gemensamma värderingar. Vi kallar dem Keystones.

Våra Keystones är Helhetssyn, Affärsmässighet, Professionalism och Lagarbete. Tillsammans med vår uppförandekod utgör Keystones en kompass i såväl strategiska beslut som i det dagliga arbetet på koncernnivå och i divisionerna. De skapar en grund för hur vi vill vara och agera gentemot varandra, våra kunder, leverantörer och övriga intressenter. VBG Group har mer än 1 500 medarbetare i 17 länder världen över. Därför är det viktigt att koncernen genomsyras av en gemensam, tydlig företagskultur.

Fokus ligger lika mycket på sunt ledarskap som på ansvarstagande medarbetarskap. Keystones är även en viktig del i arbetet med att integrera förvärvade bolag i koncernen. Ju tydligare och säkrare vi är i vår identitet, desto mer effektivt kan vi integrera nya företag och medarbetare.

Läs mer om vad Keystones innebär för oss i det dagliga arbetet, för att göra skillnad för våra kunder och samhället runt oss.

Helhetssyn

Jag tar mitt ansvar för att bidra till det övergripande resultatet och försöker se till helheten, även vad gäller de aspekter som ligger utanför mitt direkta ansvarsområde.

Affärsmässighet

Jag arbetar aktivt för att skapa goda relationer till arbetskamrater, kunder och leverantörer. Jag tar tillvara på de möjligheter som uppstår vid förändringar på min arbetsplats eller på marknaden.

Professionalism

Jag arbetar mot tydliga mål, med pålitliga metoder och baserar mina beslut på fakta. Jag strävar efter att utveckla min kompetens i takt med nya förväntningar från kunder och omvärld.

Lagarbete

Jag bidrar till ett öppet arbetsklimat där vi stödjer varandra, delar med oss av kunskap och samarbetar över gränserna för att ständigt förbättra vår verksamhet.