Ledning

Anders Birgersson

Anders Birgersson

VD och koncernchef

Läs mer
Född 1958
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola. Företagsekonomi, Högskolan i Skövde.
Anställd 2001
Arbetslivserfarenhet Har varit verksam inom verkstadsindustrin sedan 1984 inom logistik, produktion, produktutveckling och företagsledning. Produktions­direktör, VD och Affärsområdeschef, ESAB-koncernen, 1997–2001. Produktionschef, Teknisk chef, SKF-koncernen, 1989–1997. Produktion och logistik, ABB-koncernen, 1979–1988.
Styrelseuppdrag Styrelseledamot i VBG Group sedan 2001. ­Styrelseledamot i Elos Medtech AB, Christian Berner Tech Trade AB, Sparbanken Lidköping AB, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK.
Egna och närståendes aktieinnehav 500
Claes Wedin

Claes Wedin

Finansdirektör

Läs mer
Född 1956
Utbildning Civilekonom, ­Handelshögskolan, ­Göteborgs universitet.
Anställd 1997
Arbetslivserfarenhet Ekonomidirektör, Älvsborgs läns landsting, 1992–1997. Ekonomichef och vice VD, Miller-Nohab, 1986–1992. Budgetchef och Affärsanalytiker, Volvo Flygmotor, 1982–1986. Ekonom, Union Carbide, 1979–1982. 
Styrelseuppdrag Sekreterare i VBG Group AB (publ) sedan 1997.
Egna och närståendes aktieinnehav 500
Bo Hedberg

Bo Hedberg

Direktör Affärsutveckling

Läs mer
Född 1957
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Anställd 1996
Arbetslivserfarenhet

Olika befattningar inom VBG Group, bl a som direktör för FoU och marknadsföring. Marknadsdirektör på Mark IV Automotive, 1994–1996. Olika befattningar inom Saab Automobile, 1981–1994, bl a som Platform Manager inom inköp.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav 1 006 
Christina Holgerson

Christina Holgerson

Direktör TQM och HR

Läs mer
Född 1965
Utbildning Ingenjör, Maskinteknisk inriktning, Nils Ericsons­gymnasiet. Diplomerad ­personalvetare, Företags­ekonomiska institutet.
Anställd 1986–1996 och från 2000
Arbetslivserfarenhet Olika befattningar inom VBG Group, bl a som Konstruktör, Kvalitetsansvarig på inköp samt som Kvalitets- och miljö­chef. Mångårig erfarenhet från automotive­industrin, bl a inom Brink-koncernen, 1996–2000 som Kvalitets- och miljöchef.
Styrelseuppdrag Styrelseledamot i Fordons­komponent­gruppen (FKG) sedan 2012.
Egna och närståendes aktieinnehav
Anders Erkén

Anders Erkén

Divisionschef, VBG Truck Equipment

Läs mer
Född 1964
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Anställd 2007
Arbetslivserfarenhet

Platschef, Imaje AB, 2004–2007. Produktions- och logistikchef, ESAB AB, 1990–2003.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav
Per Ericson

Per Ericson

Divisionschef, Edscha Trailer Systems

Läs mer
Född 1956
Utbildning

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola.

Anställd 2000
Arbetslivserfarenhet

VD, Grimaldis Mek. Verkstad AB, 1997–2000. VD, Autodiagnos AB, 1991–1997. ­Marknadschef, Car-O-liner AB, 1986–1991. Produktingenjör, Volvo CE Eskilstuna, 1983–1986.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav
Clas Gunneberg

Clas Gunneberg

Divisionschef, Mobile Climate Control

Läs mer
Född 1964
Utbildning

Executive MBA, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 1998-2000

MSc, Maskinteknik – Organisation, Produktion och Logistik, Chalmers Tekniska Högskola, 1985-1989
Anställd 2016
Arbetslivserfarenhet

VD och koncernchef, Mobile Climate Control, 2007-
Managementkonsult, StratFit Consulting, 2006-2007
VD, Finnveden Metal Structures AB, 2002-2006
VD, Dayco Automotive AB, 1999-2002
Fabrikschef, Dayco Automotive AB, 1996-1999
Diverse positioner, AB SKF, 1989-1996

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav
Thomas Moka

Thomas Moka

Divisionschef, Ringfeder Power ­Transmission

Läs mer
Född 1965
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Tekniska Universitetet i Darmstadt. ­Ekonomi, ­Universitetet i Hagen.
Anställd 2004
Arbetslivserfarenhet Försäljningschef, ­Gerwah, 2002–2004. Produktchef, Ringspann, 1996–2002.
Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav