Ledning

Anders Erkén

Anders Erkén

VD och koncernchef

Läs mer
Född 1964
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Anställd 2007
Arbetslivserfarenhet

Platschef, Imaje AB, 2004–2007. Produktions- och logistikchef, ESAB AB, 1990–2003.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav 6 147
Fredrik Jignéus

Fredrik Jignéus

Direktör Finans, IR och IT

Läs mer
Född 1978
Utbildning Civilekonom, Karlstad Universitet
Anställd 2020
Arbetslivserfarenhet Group CFO på Ernströmgruppen 2016-2020. CFO Stampen Media 2015-2016. Investment Manager/ CFO på Stampen Media Partner 2007-2015. PWC M&A och Corporate Finance consultant 2004-2007, Audit 2002-2004.
Styrelseuppdrag Sekreterare i VBG Group AB (publ)
sedan 2020.
Egna och närståendes aktieinnehav 1 300
Christina Holgerson

Christina Holgerson

Direktör HR och Corporate Responsibility

Läs mer
Född 1965
Utbildning Ingenjör, Maskinteknisk inriktning, Nils Ericsons­gymnasiet. Diplomerad ­personalvetare, Företags­ekonomiska institutet. Certifierad dataskyddsombud.
Anställd 1986–1996 och från 2000
Arbetslivserfarenhet Olika befattningar inom VBG Group, bl a som Konstruktör, Kvalitetsansvarig på inköp samt som Kvalitets- och miljö­chef. Mångårig erfarenhet från automotive­industrin, bl a inom Brink-koncernen, 1996–2000 som Kvalitets- och miljöchef.
Styrelseuppdrag Vice styrelseordförande i Fordonskomponentgruppen (FKG) sedan 2019. Styrelseledamot i FKG sedan
2012
Egna och närståendes aktieinnehav