Ledning

Anders Birgersson

Anders Birgersson

Vd och koncernchef

Läs mer
Född 1958
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola. Företagsekonomi, Högskolan i Skövde.
Anställd 2001
Arbetslivserfarenhet Har varit verksam inom verkstadsindustrin sedan 1984 inom logistik, produktion, produktutveckling och företagsledning. Produktions­direktör, Vd och Affärsområdeschef, ESAB-koncernen, 1997–2001. Produktionschef, Teknisk chef, SKF-koncernen, 1989–1997. Produktion och logistik, ABB-koncernen, 1979–1988.
Styrelseuppdrag Styrelseledamot i VBG Group sedan 2001. ­Styrelseledamot i Elos Medtech AB, Sparbanken Lidköping AB, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK.
Egna och närståendes aktieinnehav 1 017
Teckningsoptioner 20 000
Claes Wedin

Claes Wedin

Direktör Finans, IR och IT

Läs mer
Född 1956
Utbildning Civilekonom, ­Handelshögskolan, ­Göteborgs universitet.
Anställd 1997
Arbetslivserfarenhet Ekonomidirektör, Älvsborgs läns landsting, 1992–1997. Ekonomichef och vice VD, Miller-Nohab, 1986–1992. Budgetchef och Affärsanalytiker, Volvo Flygmotor, 1982–1986. Ekonom, Union Carbide, 1979–1982. 
Styrelseuppdrag Sekreterare i VBG Group AB (publ) sedan 1997.
Egna och närståendes aktieinnehav 2 000
Teckningsoptioner 10 000
Bo Hedberg

Bo Hedberg

Direktör Affärsutveckling

Läs mer
Född 1957
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Anställd 1996
Arbetslivserfarenhet

Olika befattningar inom VBG Group, bl a som direktör för FoU och marknadsföring. Marknadsdirektör på Mark IV Automotive, 1994–1996. Olika befattningar inom Saab Automobile, 1981–1994, bl a som Platform Manager inom inköp.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav 2 012
Teckningsoptioner 7 500
Christina Holgerson

Christina Holgerson

Direktör HR och Corporate Responsibility

Läs mer
Född 1965
Utbildning Ingenjör, Maskinteknisk inriktning, Nils Ericsons­gymnasiet. Diplomerad ­personalvetare, Företags­ekonomiska institutet.
Anställd 1986–1996 och från 2000
Arbetslivserfarenhet Olika befattningar inom VBG Group, bl a som Konstruktör, Kvalitetsansvarig på inköp samt som Kvalitets- och miljö­chef. Mångårig erfarenhet från automotive­industrin, bl a inom Brink-koncernen, 1996–2000 som Kvalitets- och miljöchef.
Styrelseuppdrag Styrelseledamot i Fordons­komponent­gruppen (FKG) sedan 2012.
Egna och närståendes aktieinnehav
Teckningsoptioner 5 000
Anders Erkén

Anders Erkén

Vice Vd, VBG Group och Divisionschef, VBG Truck Equipment samt övergripande ansvarig för Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission

Läs mer
Född 1964
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Anställd 2007
Arbetslivserfarenhet

Platschef, Imaje AB, 2004–2007. Produktions- och logistikchef, ESAB AB, 1990–2003.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav 1 107
Teckningsoptioner 15 000
Clas Gunneberg

Clas Gunneberg

Vice Vd, VBG Group samt Divisionschef, Mobile Climate Control

Läs mer
Född 1964
Utbildning

Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola. Executive MBA, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Anställd 2016
Arbetslivserfarenhet

Vd och koncernchef, Mobile Climate Control, 2007-. Managementkonsult, StratFit Consulting, 2006-2007. Vd, Finnveden Metal Structures AB, 2002-2006. Vd, Dayco Automotive AB, 1999-2002. Fabrikschef, Dayco Automotive AB, 1996-1999. Diverse positioner, AB SKF, 1989-1996.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav
Teckningsoptioner 15 000