Nischer och produkter

VBG Groups divisioner strävar efter att vara nummer ett eller två inom sina specifika marknadsnischer. På denna sida ger vi några exempel på de nischer där vi verkar och berättar hur våra produkter gör skillnad för våra kunder och för omvärlden.

Angivna siffror kopplat till marknadernas storlek och VBG Groups divisioners marknadsandel är per 1 januari 2016 och baseras på en kombination av offentlig statistik och koncernens egna bedömningar.

Friktionsfjädrar

Våra friktionsfjädrar används inom många olika områden. I flygplan används de som dämpande komponenter i den mekanism som justerar vingklaffarnas läge, men också till flygplanets dörrar. I byggnader används de för att dämpa skakningar vid en jordbävning. Detta både skyddar byggnaden och kan rädda människoliv.

Marknadsposition

Den industriella marknaden för friktionsfjädrar omsätter cirka 100 MSEK. Ringfeder Power Transmission har cirka 45 procent av marknaden.

Släpvagnskopplingar

Våra automatiska kopplingar till lastbilar med tunga släp bidrar genom sin robusta konstruktion till högre säkerhet på vägarna och en bättre arbetsmiljö för chauffören.

Marknadsposition

Marknaden för automatiska släpvagnskopplingar omsätter cirka en miljard svenska kronor. VBG Truck Equipment är världsledande med mer än 50 procents marknadsandel.

Skjutbara tak

Våra skjutbara tak för kapelltäckta trailers och tippfordon samt våra skjutbara takbågar för tågvagnar bidrar till en snabbare lastning och lossning, vilket ger ett mer effektivt transportarbete.

Marknadsposition

Det produceras årligen cirka 100 000 kapelltäcka trailers i världen och de allra flesta har skjutbara taksystem. Edscha Trailer Systems producerar drygt 40 000 tak till dessa trailers och har därmed mer än 40 procent av marknaden.

Automatiska slirskydd

Våra automatiska slirskydd för kommersiell trafik ökar säkerheten på vägarna och hjälper förarna av lastbilar, brandbilar, skolbussar och ambulanser att komma fram i tid, även vid besvärligt vinterväglag.

Marknadsposition

Marknaden för automatiska slirskydd omsätter cirka 200 MSEK årligen. VBG Truck Equipment är världsledande, med cirka 65 procent av marknaden.

Spännsatser och krympskivor

Våra spännsatser och krympskivor används inom många olika områden bland annat i lyftkranar, vattenturbiner, transportband och industriella pumpar.

Marknadsposition

Den totala marknaden för spännsatser och krympskivor omsätter cirka en miljard svenska kronor. På en ytterst fragmenterad marknad med många konkurrenter är Ringfeder Power Transmission den tredje största aktören, med cirka 15 procent av marknaden.