Styrelse

Johnny Alvarsson

Johnny Alvarsson

Styrelseordförande

Yrkesbefattning

Ordförande i Manava Konsult AB sedan 2017.

Läs mer
Utbildning Civilingenjör, Industriell ­ekonomi, Linköpings ­tekniska högskola.
Invald år 2004
Född 1950
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB och Manava Konsult AB. Styrelseledamot i Beijer Alma AB, , Instalco Intressenter AB och Sdiptech AB,
Conveniunt AB och Rotundagruppen.
Arbetslivs­erfarenhet

Vd och koncernchef i Indutrade AB 2004-2017. Vd i börsbolagen Elektronikgruppen BK AB, 2000–2004, samt Zeteco AB, 1988–2000. Överingenjör i Ericsson Telecom, 1975–1987.

Ersättning*, SEK 745 000
Närvaro styrelsemöte 9 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 000
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Nej
Anders Birgersson

Anders Birgersson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Vd och koncernchef i VBG Group AB sedan 2001.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Företagsekonomi, Högskolan i Skövde.

Invald år 2001
Född 1958
Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Elos Medtech AB, Sparbanken Lidköping AB, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen VBG-SLK och Stiftelsen SLK-anställda.

Arbetslivs­erfarenhet

Har varit verksam inom ­verkstadsindustrin sedan 1984 inom logistik, produktion, produktutveckling och företagsledning. Produktions­direktör, Vd, Affärsområdeschef, ESAB-koncernen, 1997–2001. Produktionschef, Teknisk chef, SKF-koncernen, 1989–1997. Produktion och logistik, ABB-koncernen, 1979–1988.

Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 9 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 017
Oberoende av bolaget Nej
Oberoende av större aktieägare Nej
Louise Nicolin

Louise Nicolin

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Vd och ägare i Nicolin ­Consulting AB sedan 2011.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Molekylär bioteknik, Uppsala Universitet. Executive MBA, Stockholm School of Business. International Directors Programme (IDP-C), Insead, Fontainebleau.

Invald år 2014
Född 1973
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i AB Better Business World Wide, Sweden. Styrelseledamot i Volati AB, Enzymatica AB, Optinova Holding Ab (Finland), Atteviks Bil AB och Seafire AB.
Arbetslivs­erfarenhet Konsult inom bolagsstyrning, affärsutveckling och kvalitetssäkring. Marknadschef och affärsområdeschef i Plantvision, 2007–2011. Entreprenör och konsult inom Med Tech och läkemedelsindustrin 1998–.
Ersättning*, SEK 275 000
Närvaro styrelsemöte 8 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Peter Augustsson

Peter Augustsson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Ordförande i Peter Augustsson Development AB sedan 2005.

Läs mer
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Invald år 2011
Född 1955
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i Smoltek Nanotech Holding AB och AXsensor AB. Styrelseledamot i Walleniusrederierna AB.
Arbetslivs­erfarenhet

Har varit verksam inom ­fordons- och komponent­industrin sedan 1978. Saab Automobile AB, 1998–2005. SKF AB, 1994–1998. Volvo Personvagnar AB, 1978–1994.

Ersättning*, SEK 275 000
Närvaro styrelsemöte 9 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 100
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Mats R Karlsson

Mats R Karlsson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Ordförande i Mats R Karlsson & Partners sedan 2017.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Invald år  2018
Född  1958
Andra styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Askalon AB, Centriair Holding AB och Profilgruppen AB. Styrelseledamot i Fire Fighting Systems AS och Fergas Group AB. 

Arbetslivs­erfarenhet

Vd  och koncernchef i Axel Johnson International, 2008-2016. Vd i AxFlow, 2004-2008. Affärsområdeschef i Munters Humicool Europe, 1998-2004. Affärsområdeschef Primus-Sievert, 1993-1998. Affärsutvecklingschef i Sanitec, 1990-1993 och Atlas Copco, 1985-1990.

Ersättning 300 000
Närvaro styrelsemöte 9 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Anna Stålenbring

Anna Stålenbring

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Konsult och ägare i A Advisory AB

Läs mer
Utbildning

Civilekonom, Högskolan Växjö, Advanced Management Programme (AMP) Insead, Fontainbleau

Invald år  2020
Född  1961
Andra styrelseuppdrag Styrelseledamot i Troax Group AB, FM Mattsson Mora Group AB, Lammhults Design Group AB, MedicaNatumin AB, Infobric Group AB, Engcon AB och Investment AB Chiffonjén.
Arbetslivs­erfarenhet

Ledande positioner inom industrin, framför allt inom Itab (1986-1994) och Nefab (1994-2016). Konsultverksamhet (2016-2020).

Ersättning*, SEK 365 000
Närvaro styrelsemöte 9 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav 2000
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja

 

Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant tjänstemän

Yrkesbefattning

Arbetar på inköps- och logistik­avdelningen på VBG Truck Equipment, VBG Group. Anställd sedan 1998.

Läs mer
Utbildning 3-årig ekonomisk linje.
Invald år 2011
Född 1968
Andra styrelseuppdrag
Arbetslivs­erfarenhet
Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 8 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget
Oberoende av större aktieägare
Jouni Isoaho

Jouni Isoaho

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant kollektivanställda

Yrkesbefattning

Internationell svetsspecialist (IWS) på VBG Truck Equipment. Anställd sedan 1996. (SWE)

Läs mer
Utbildning Svetsutbildning, Artur Lundqvistskolan.
Invald år 2016
Född 1959
Andra styrelseuppdrag
Arbetslivs­erfarenhet
Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 8 (9)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget
Oberoende av större aktieägare

* Beslutad ersättning årsstämman 2021.

Styrelsesuppleant

Karin Pantzar

Vänersborg, född 1977
Styrelsesuppleant sedan 2010.
Arbetstagarrepresentant tjänstemän.
Anställd sedan 1998.

Revisor

Andreas Mast

Ernst & Young AB
Huvudansvarig revisor
Född 1979
Auktoriserad revisor
Revisor i bolaget sedan 2021.