Vår vision

”Vi är etta eller tvåa i världen i de industriella nischer där vi verkar. Vi gör skillnad genom att skapa framtidens produkter och tjänster.”

Våra divisioner strävar efter att vara nummer ett eller två inom attraktiva marknadsnischer. Inom dessa nischer skapar de konkurrensfördelar genom innovativ produktutveckling samt effektiv produktion, distribution och marknadsföring. Kedjan leder i sin tur till produkter med höga kundvärden.

Läs mer om hur vi gör skillnad för våra kunder och för omvärlden under Nischer och produkter.